Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van OuderenSubscribe Now

Initiatiefgroepen

Lid van een initiatiefgroep of je daarop oriënterend?

Er komt heel wat kijken voor initiatiefgroepen en de woongroep ook daadwerkelijk gerealiseerd is. De LVGO beschikt over veel informatie die je in de aanloop naar een woongroep kunnen helpen:

Het persoonlijke verhaal van een ervaringsdeskundige

Welke drempels zijn er en wat motiveerde Gabriëlle Verbeek, voorzitter van de LVGO, om toch door te gaan en uiteindelijk voorjaar 2019 daadwerkelijk te verhuizen naar een woongemeenschap? Haar gebundelde columns leiden je op plezierige wijze langs alles dat ze op haar reis tegenkwam: Lees: Op reis naar onze woongemeenschap

Doe de check: Is gemeenschappelijk wonen iets voor mij?

Voordat je besluit om stappen te zetten in de richting van gemeenschappelijk wonen, is het wijs om te bekijken of het ook daadwerkelijk iets voor je is. De LVGO stelde daarom een vragenlijst samen die je helpt hierover na te denken.

Zelf oprichten van een woongemeenschap: een handig stappenplan

Bij het oprichten van een woongemeenschap is meestal een traject van twee stappen vooruit en één stap terug. De LVGO bundelde haar ervaring en maakte een handig stappenplan

LVGO-wetenswaardigheden over initiatiefgroepen

In feite heeft elke woongroep een vorm van ideologische basis. Het streven om gezamenlijk te wonen is op zich al zo’n basis: Er zijn redenen voor, en die zullen niet of nauwelijks alleen maar bijvoorbeeld financieel zijn. Een verzameling van wetenswaardigheden door de LVGO verzameld. 


Maak hier kennis met initiatiefgroepen

 

HO2 – Toekomstige woonvormen in Hengelo 2022

De initiatiefgroep “de Noabers” is inmiddels uitgegroeid tot een stevige werkgroep met 15 leden. We hebben onze naam veranderd in “HO2 – Toekomstige woonvormen in Hengelo 2022”. Het mailadres is nu ho2hengelo@gmail.com en er is een Facebookpagina “www.facebook.com/ho2hengelo/”.
De werkgroep richt zich op locaties in of nabij het centrum van Hengelo waar tussen de 50 en 75 wooneenheden gerealiseerd kunnen worden vanaf 2022. En het wordt nadrukkelijk een meergeneratie-woonvorm met 6 innovatieve pijlers:
1. Modern noaberschap
Sociaal inclusief wonen én maatschappelijk actief zijn, door winkels, werkplaatsen, ateliers en centrale voorzieningen op de begane grond;
2. Energie-neutraal wonen
En ook zelf energie gaan leveren door slimme combinaties van aqua-thermie, zonne-energie, windenergie en waterkracht;
3. Watermanagement
Gebruik van hemelwater, oppervlaktewater en grondwater en tevens hergebruik van drinkwater en vuil water;
4. Vergroening
Ecologie en biodiversiteit in de binnenstad stimuleren door horizontale daktuinen en verticale bossen. Hengelo heeft géén stadsparken, hooguit één plantsoen. Wij willen minimaal een tweede plantsoen toevoegen aan het centrumbeeld;
5. Vernieuwende architectuur
Ontwerpen en bouwen met vervangbare modules en flexibele indelingen. Levensloopbestendige woningen die eenvoudig aanpasbaar zijn aan nieuwe ontwikkelingen en waarin domotica een belangrijke rol speelt;
6. Eerlijke financiering
Alternatieve financiering in coöperatie-vorm waardoor wonen in de binnenstad – dichtbij alle stedelijke voorzieningen – voor iedereen haalbaar en betaalbaar is.


Hof van Zutphen

De Hof van Zutphen is een gemeenschappelijk woonproject voor senioren van de landelijke stichting Knarrenhof. Binnenkort wordt in Zutphen achter het station op de Noorderhaven dit duurzame woonproject gerealiseerd. Totaal komen er 51 woningen te staan, waarvan 41 levensloopbestendige appartementen in twee woonblokken en 10 grondgebonden woningen (eengezinswoningen), alle gelegen rond een binnentuin. Deze hofjesvorm bevordert ontmoeting en naoberschap. Dat is de reden waarom veel mensen hier graag willen komen wonen.

In de Hof van Zutphen komen een gemeenschappelijke tuin en een gemeenschappelijke ruimte. Deze ontmoetingsruimten maken het mogelijk elkaar beter te leren kennen en als gevolg daarvan wordt het makkelijker een bepaalde dienst aan elkaar te vragen of aan te bieden. Hofbewoners zijn sociale mensen en daarom gaan we ervan uit dat we iets voor elkaar kunnen betekenen en dat iedereen waar mogelijk participeert.

Het project betreft koopwoningen en een beperkt aantal huurwoningen in de vrije sector. De verwachte start van de bouw is medio 2020.

Heeft u interesse, bezoek dan de website: https://dehofvanzutphen.nl, of stuur een mailtje naar: secrhofvanzutphen@gmail.com


Woongemeenschap Het Stijn in Deurne

Initiatiefgroep Het Stijn

Er zijn nog levensloopbestendige appartementen beschikbaar zijn in de Woongemeenschap Het Stijn te Deurne.

Mooie, lichte en duurzame nieuwbouw waar nog enkele appartementen te koop zijn van verschillende grootte. In het project is een gemeenschappelijke serre, klusruimte, fietsenberging en logeerruimte opgenomen. De woningen zijn gesitueerd rondom een grote gemeenschappelijke binnentuin.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de site www.hetstijn.nl


Woongemeenschap De Mijlpaal in Nuenen

Wij willen een project realiseren met meerdere koopappartementen rondom een gezamenlijke tuin met één of meer gemeenschappelijke ruimtes. Dit alles met behoud van volledige privacy én met goed nabuurschap. Alle woningen worden duurzaam en levensloop-bestendig gebouwd in de vorm van een CPO-project (collectief particulier opdrachtgeverschap).

We zijn op zoek naar vitale vijftig plussers die op een bepaalde manier in het leven staan: een oprechte interesse in anderen en zo nu en dan een helpende hand toe willen steken. Verder moet je niet altijd alles langs een lijntje willen leggen, want niet iedereen zal op dezelfde manier bijdragen als jijzelf. Voor de continuïteit van een woongroep is leeftijdsopbouw belangrijk. Tachtig plussers zijn net zo welkom als vijftig plussers zolang er maar een gezonde balans is.

Voor meer informatie: zie de website www.woongroepdemijlpaal.nl


Woongroep Abshof in Munstergeleen

Wij zijn bezig met de opstart van een CPO in Munstergeleen. Dit valt onder de gemeente Sittard Geleen.

In 2018 starten wij met de bouw van een kleinschalig project, bestaande uit 7 duurzaam gebouwde levensloopbestendige huizen in carrevorm inclusief twee gemeenschappelijke ruimten. Ons doel is om hier samen oud te worden. We zijn nu vijftigers met een ambitie. Een gemeenschap creëren waarin iedereen zich thuis voelt. Belangrijk voor ons: duurzaam bouwen, respect voor privacy, betrokken het leven delen en een gemeenschappelijke levensloopbestendige ecologische tuin. Wij zoeken nieuwe bewoners leeftijd circa 50 – 65. Kosten circa 300.000 euro.

Zie ook de facebookpagina op: https://www.facebook.com/AbshofMunstergeleen

Voor een informatief krantenartikel, klik Abshof artikel

Interesse? Mail naar Rianvandesande@kpnmail.nl


WoonGroepWeesp: Wonen anno nu en straks voor culturele 50+ ers

Wij houden van Weesp en van cultuur en dat willen we graag blijven doen, ook als we straks minder mobiel worden. We zijn een woongroep met min of meer gelijkgestemden, bij de tijd, milieubewust, gesteld op privacy maar ook op gezelschap, met volop zin in het ontdekken van nieuwe dingen en het aangaan van nieuwe contacten.

Doel is een seniorenappartementencomplex te doen realiseren waar we kunnen wonen tegen een betaalbare huur. En graag aan de rand van het centrum, zodat we onze boodschappen lopend kunnen doen en ook te voet gebruik kunnen blijven maken van de culturele voorzieningen van Weesp. In onze nieuwe woonomgeving willen we een aantal functies delen, zoals een atelier, een hobbyruimte, een eetkeuken voor grotere gezelschappen, een moestuin, de wasmachine.

Het enthousiasme voor de woongroep is zo groot dat er op dit moment een stop is voor inschrijving. Maar volg ons op onze website: www.woongroepweesp.nl.


Initiatiefgroep Spes Bona

“Samen zorgen voor duurzame zelfstandigheid”

We zijn een pas opgerichte vereniging in Leerdam die zich inzet om een woongroep voor senioren te ontwikkelen.
We hebben nog geen gebouw of grond en weten nog niet of het huur of koop woningen gaan worden.

Zie ook: https://www.lvgo.nl/woongroep/spes-bona/

Zie ook de Spes Bona poster