Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van OuderenSubscribe Now

Welkom!

Op deze LVGO website vindt u van alles over het gemeenschappelijk wonen van ouderen, over activiteiten van vereniging en bestuur. Maar er is nog veel meer te vinden. Kijkt u rustig rond! Wanneer u op deze site niet aantreft wat u zoekt kunt u op verschillende manieren contact met ons opnemen.


De GemeenschappelijkWonenDag 2019

Zoals ieder jaar wordt er ook in 2019  een open dag georganiseerd door woongemeenschappen in heel Europa. Een aantal LVGO-woongroepen heeft zich al aangemeld. Als u dat ook wilt en/of mee informatie wilt krijgen zie dan: www.GemeenschappelijkWonenDag.nl


De Algemene Ledenvergadering van 2019

De ALV van de LVGO vond plaats op woensdag 20 maart 2019, in het Bartholomeüs Gasthuis in Utrecht. Het thema van de middag was: “Wat doe je met gemeenschappelijke ruimten?”. Spoedig zal een verslag op deze website verschijnen en andere stukken die nuttig kunnen zijn voor onze leden.


De vernieuwde statuten van de LVGO

Na goedkeuring door de ALV van 2018 en bekrachtiging door de notaris zijn de nieuwe statuten nu definitief vastgesteld. Als u ze wilt raadplegen, klik hier.


Lentenummer Wijzer Wonen 2019

Het lentenummer van Wijzer Wonen staat in het teken van vernieuwing rond het wonen van en voor senioren. Zo interviewden we de initiatieven Erfdelen en Thuishuis en spraken Peter Camp, die voor zijn boek Wonen in de 21e eeuw drie jaar lang voorbeelden verzamelde van nieuwe woonvormen voor jong en oud. Lees hier meer

Wijzer Wonen is het ledenblad van de LVGO. Wilt u zich abonneren? Dat kan via een contactformulier(zie hier voor de link). Een los nummer kunt u aanvragen via kantoor@lvgo.nl.


Enquête VGW (voorheen LVCW)

Onze zustervereniging VGW gaat een’inspiratieboekje’ uitgeven over: hoemaak je het samenwonen in woon- gemeenschappen makkelijker en pret-tiger. Zij vragen woongemeenschappen over dit onderwerp een enquête in te vullen via deze link.
U vindt meer informatie hier


Een persbericht van de LVGO

Een sociaal netwerk is belangrijk, zeker voor ouderen. Maar helaas is zo’n netwerk niet vanzelfsprekend, aldus een recent rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Een woongemeenschap voorziet (gedeeltelijk) in de behoefte aan sociaal contact, elkaar helpen en ondersteunen. Om de meerwaarde van woongemeenschappen meer zichtbaar te maken, hebben we een persbericht gemaakt. Dat versturen we naar landelijke media, zoals de ANBO, Aedes en Omroep Max. Het kan zijn dat lokale en/of regionale media ook belangstelling hebben. Stuur dan, namens LVGO, dit persbericht gerust door!


Twee nieuwe brochures

Het LVGO-bestuur heeft twee nieuwe brochures samengesteld die kunnen helpen bij het starten van een nieuwe woongemeenschap en bij het verwerven van nieuwe leden in een woongemeenschap.

Het zijn: Samen met ouderen een woongemeenschap starten. Klik hier voor de brochure. En: Een woongemeenschap is dat iets voor mij? Klik hier voor de brochure.

U kunt de brochures downloaden, printen, gedeelten eruit gebruiken, maar wij vragen u om altijd de bron te vermelden (zie laatste pagina van de brochures).


KilimanjaroWonen op TV bij Holland van Boven op SBS 6

De Stichting KilimanjaroWonen en CPO project Geldersedam in Den Bosch waren te zien bij Holland van Boven. Ook was er al een fragment te zien van CPO project Jan Sluyters in Den Bosch. De opname staat in het teken van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap op een bijzondere locatie. CPO Geldersedam is ontwikkeld in een meisjesschool en CPO Jan Sluyters is ontwikkeld in nieuwbouwproject Vrij Spel. Zie hier voor het filmpje.


Privacy verklaringen en de AVG

De privacyverklaring van de LVGO staat op de website, u kunt hem hier vinden..

Ook klaar is een model privacyverklaring voor woongroepen. U vindt dit document op het besloten gedeelte van de website: https://www.lvgo.nl/leden/downloads/. Om toegang te hebben tot dit gedeelte moet u geregistreerd zijn (zie hier)

Het model is een Word document. U kunt zo wijzigingen aanbrengen die het document aanpassen voor uw woongroep.


Artikelen uit Wijzer Wonen op de website

Er komen artikel van belang op onze website, zodat een groter publiek daar kennis van kan nemen. Zie de Wijzer Wonen-pagina


Kamervragen en de reactie van de LVGO

Kamerlid Nijboer (PVDA) stelt goede vragen over de positie van woongemeenschappen. Hoe beoordeelt de minister de functie van seniorenwoongroepen? Deelt de minister dat deze een belangrijke sociale functie hebben? Moet de verloop van panden met deze groepen niet ten koste gaan van de woongroep? Is de minister bereid om woningcorporaties erop te wijzen dat zij bij verkoop het voortbestaan van seniorenwoningen en woongroepen dienen te waarborgen?

Wilt u weten hoe de minister heeft geantwoord? En wat de de LVGO daar van vindt? Lees dan het Persbericht.


Een nieuw lid als ‘consulent’

We verwelkomen DubbeLL- buurtontwikkelaars als nieuw lid met de status ‘consulent’. het bestuur gaat nog in gesprek met deze organisatie om te zien wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Zie hier een kort bericht over DubbeLL.


Het bestuur zoekt:

  1. Een bestuurslid voor communicatie en pr-zaken, bij voorkeur een vrouw. Lees meer
  2. Mensen die bij mediation ingeschakeld willen worden. De vraag is groot, zo kunnen de taken verdeeld worden. Lees meer
  3. Leden die als ‘spreker’ of ‘geïnterviewde’ willen optreden als het LVGO hiervoor benaderd wordt. Lees meer

Vragen over en reacties op deze oproepen zijn van harte welkom via secretaris@lvgo.nl


Vragen en oproepen

Totdat de LVGO Blog weer een nieuw leven krijgt, hebben we een aparte pagina gecreëerd met vragen en oproepen. Graag, bij antwoorden aan de vragenstellers ook een kopie van uw bericht sturen naar secretaris@lvgo.nl, zodat we deze kennis aan ieder die dat wil ter beschikking kunnen stellen.