Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van OuderenSubscribe Now

Welkom!

Op deze LVGO website vindt u van alles over het gemeenschappelijk wonen van ouderen, over activiteiten van vereniging en bestuur. Maar er is nog veel meer te vinden. Kijkt u rustig rond! Wanneer u op deze site niet aantreft wat u zoekt kunt u op verschillende manieren contact met ons opnemen.


De Algemene Ledenvergadering 2018

De ALV 2018 vond plaats op woensdag 7 maart in het Bartholomeus Gasthuis, in Utrecht. Lees hier het verslag.


Thema middag op 29 juni, in Bilthoven

De derde themamiddag van de LVGO heeft als thema: ‘Sfeer in de woongroep: hoe hou je het goed?’ Uitgebreide informatie vind je hier .

Er is plaats voor 50 deelnemers. Geef je dus snel op. Dat kan dit keer als volgt:

  1. Stuur een mail naar kantoor@lvgo.nl en vermeld als onderwerp: aanmelding 29 juni
  2. Vermeld in de mail je naam, en (eventueel) namen van andere deelnemers als je in een woongroep woont
  3. Vermeld de naam van je woongroep (indien van toepassing)

We sturen een bevestiging van je aanmelding.


Praktijktafel tegen eenzaamheid

Zo’n 100 mensen uit het hele land, variërend van vrijwilligers tot zorgondernemers, schoven 20 februari aan bij de praktijktafel over eenzaamheid. De bijeenkomst was georganiseerd door het ministerie van VWS en Coalitie Erbij. Ook de LVGO zat aan. Lees meer

Pact voor de Ouderenzorg

Op 8 maart heeft de LVGO, met 34 andere organisaties, het pact voor de Ouderenzorg ondertekend. Voor meer informatie, lees het bericht van het ministerie van VWS. De LVGO doet actief mee in de praktische uitwerking van het Pact.

Een van de speerpunten van het Pact betreft het signaleren en ‘oplossen’ van eenzaamheid onder ouderen. Dit is uitgewerkt  in het Actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid.


Kamervragen en de reactie van de LVGO

Kamerlid Nijboer (PVDA) stelt goede vragen over de positie van woongemeenschappen. Hoe beoordeelt de minister de functie van seniorenwoongroepen? Deelt de minister dat deze een belangrijke sociale functie hebben? Moet de verloop van panden met deze groepen niet ten koste gaan van de woongroep? Is de minister bereid om woningcorporaties erop te wijzen dat zij bij verkoop het voortbestaan van seniorenwoningen en woongroepen dienen te waarborgen?

Wilt u weten hoe de minister heeft geantwoord? En wat de de LVGO daar van vindt? Lees dan het Persbericht.


Helpt een woongemeenschap tegen eenzaamheid?

Deze vraag staat centraal in de nieuwe Wijzer Wonen. We stelden ‘m aan uiteenlopende mensen, professionals en bewoners. Lees meer

Leden van de LVGO ontvangen Wijzer Wonen thuis. Voor een los nummer of een abonnement kunnen niet-leden zich richten tot secretaris@lvgo.nl


Het bestuur zoekt:

  1. Een bestuurslid voor communicatie en pr-zaken, bij voorkeur een vrouw. Lees meer
  2. Mensen die bij mediation ingeschakeld willen worden. De vraag is groot, zo kunnen de taken verdeeld worden. Lees meer
  3. Leden die als ‘spreker’ of ‘geïnterviewde’ willen optreden als het LVGO hiervoor benaderd wordt. Lees meer

Vragen over en reacties op deze oproepen zijn van harte welkom via secretaris@lvgo.nl


Vragen en oproepen

Totdat de LVGO Blog weer een nieuw leven krijgt, hebben we een aparte pagina gecreëerd met vragen en oproepen. Graag, bij antwoorden aan de vragenstellers ook een kopie van uw bericht sturen naar secretaris@lvgo.nl, zodat we deze kennis aan ieder die dat wil ter beschikking kunnen stellen.