Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van OuderenSubscribe Now

Gemeenschappelijk wonen 50plus

Als 50plusser denk je na over hoe je ook straks plezierig kunt wonen en leven. Bijvoorbeeld in een woongemeenschap waar je zelfstandig woont, maar wel bewust met andere bewoners invulling geeft aan op plezierige wijze ouder worden. Nederland kent inmiddels al enkele honderden woongemeenschappen en dit aantal groeit snel. Gemeenschappelijk wonen voorziet in een groeiende behoefte.

De LVGO (Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen) stimuleert het gemeenschappelijk wonen van 50plussers door  het delen van kennis en belangenbehartiging  van haar leden: (bewoners van) woongemeenschappen, leden van initiatiefgroepen die een woongroep voorbereiden of zich daarop oriënteren en andere geïnteresseerden. Binnen de LVGO georganiseerde woongemeenschappen zijn door (toekomstige) bewoners zelf geïnitieerd en kenmerken zich door volledig behoud van privacy van haar bewoners, met daarnaast gemeenschappelijke voorzieningen ten behoeve van sociaal contact, wederzijdse hulp en samenwerking.


Actueel


Inspirerende Themamiddag Woongroep in wording 

Vrijdag 13 september jongstleden organiseerde de LVGO een goed bezochte themamiddag rond het starten van een woongemeenschap voor 50plus. Frank van der Voort adviseur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) sprak er over de nieuwe subsidieregeling van de overheid. Een uitgebreid verslag is te lezen in het eerstvolgende nummer van ons ledenblad Wijzer Wonen.


LVGO Ledenraadpleging

LAATSTE OPROEP: LVGO Ledenraadpleging zomer 2019

De LVGO behartigt de belangen van woongemeenschappen van 50plus. Maar wat verdient hierin volgens u onze speciale aandacht? Wat speelt er momenteel binnen uw woongemeenschap of initiatiefgroep en wat ziet u als belangrijke ontwikkelingen en uitdagingen voor de komende jaren? Als lid (individueel of collectief) van de LVGO nodigt het bestuur u van harte uit met ons mee te denken via deze ledenraadpleging. Deelnemen kan kan tot uiterlijk 30 september 2019.


LVGO agendaOverzicht activiteiten LVGO najaar 2019

24 oktober in Zaltbommel VOLGEBOEKT
thema: ‘Aan het stuur van de woongemeenschap’
Bij voldoende belangstelling wordt deze themamiddag herhaald op 
dinsdag 3 december 2019 vanaf 13.00 uur, locatie: Amersfoort
Aanmelden voor de editie van 3 december 2019 kan hier.

7 december in Utrecht
thema: ‘Zelf-redzaam en samen-redzaam’

Je vindt alle informatie over programma’s en aanmelding in het activiteiten-overzicht van de LVGO.


LVGO reageert kritisch op wetsvoorstel huurmarkt:

‘Flexibilisering huurmarkt voor  woongemeenschappen senioren nog een stap verder te gaan.’

Minister Ollongren van BZK publiceerde onlangs een conceptwetsvoorstel met diverse maatregelen op de huurmarkt.  Hiermee wil zij de slagingskansen op de huurmarkt verbeteren, tijdelijke huurkorting mogelijk maken en hoge (midden)inkomens een huurprijs laten betalen die past bij de kwaliteit van de woning.

Als belangenbehartiger van woongemeenschappen van 50plus vindt de LVGO een meer flexibele insteek van de normen voor passend toewijzen zeer terecht. Echter, nog steeds veroorzaakt het beleid van passend toewijzen belangrijke problemen voor bestaande groepen in de huursector. De LVGO wil dan ook dat de woningcorporaties waaronder deze erkende groepen vallen de ruimte krijgen om woongemeenschappen te volgen in hun voordracht voor nieuwe bewoners. Dat betekent dat corporaties bij woongemeenschappen gebruik moeten kunnen maken van de vrije ruimte bij de toewijzing op basis van inkomen. Flexibiliteit is belangrijk en kan door het werken met een tweehurenbeleid. Hierbij wordt de hogere huur verlaagd als het inkomen laag is, onder de sociale huurgrens. En verhoogd als iemand een inkomen heeft boven de sociale huurgrens. Daarmee krijgen woongemeenschappen de broodnodige vrijheid om geschikte kandidaten toe te laten.
Lees de volledige reactie van het LVGO aan minister Ollongren hier.

5 aug 2019

Inkomensgrens voor sociale huur op de schop

Minister Ollengren heeft nieuwe ideeën voor de inkomensgrens voor sociale huurders. Je kunt daarover meer lezen in een reactie van De Woonbond.

Omdat veel leden van woongemeenschappen van ouderen in sociale huurwoningen zitten kan dit nieuwe beleid, indien aanvaard door de landelijke politiek, grote gevolgen hebben voor de aanname van nieuwe leden als een huurwoning vrijkomt. Woongemeenschap De Doorzetters heeft daarom een brief naar de Woonbond gestuurd.

De LVGO heeft onlangs een gesprek met de Woonbond gehad en er is afgesproken dt we de ontwikkelingen nauwgezet zullen gaan volgen.


Reactie LVGO op stimuleringsregeling Wonen en Zorg

Op 15 april 2019 is een nieuwe stimuleringsregeling ingegaan voor woon(zorg)initiatieven voor senioren.  Op dit moment is het tamelijk lastig voor nieuwe groepen om op te starten. De overheid heeft nu een regeling waarmee initiatiefgroepen een deelfinanciering krijgen voor een haalbaarheidsonderzoek en procesbegeleiding. Ook helpt de regeling om garanties te krijgen bij het lenen van gelden voor koop van panden.

Het bestuur van de LVGO is blij met de stimuleringsregeling voor initiatiefgroepen maar heeft nog enkele kritische punten en aanbevelingen ter versterking van de regeling. Lees hier de reactie van de LVGO.


Wijzer Wonen 

Wijzer Wonen is het ledenblad van de LVGO en verschijnt vier keer per jaar. In ieder nummer staat een thema centraal dat actueel is voor huidige en toekomstige bewoners van woongemeenschappen van ouderen. Bekijk hier een aantal geselecteerde artikelen uit Wijzer Wonen (vanaf voorjaar 2018).

Maak voor een abonnement op Wijzer Wonen gebruik van het contactformulier. Voor losse nummers: Stuur een mail naar kantoor@lvgo.nl


Persbericht LVGO over meerwaarde woongemeenschappen

Een sociaal netwerk is belangrijk, zeker voor ouderen. Maar helaas is zo’n netwerk niet vanzelfsprekend, aldus een recent rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Een woongemeenschap voorziet (gedeeltelijk) in de behoefte aan sociaal contact, elkaar helpen en ondersteunen. Om de meerwaarde van woongemeenschappen meer zichtbaar te maken, hebben we een persbericht gemaakt. Dat versturen we naar landelijke media, zoals de ANBO, Aedes en Omroep Max. Het kan zijn dat lokale en/of regionale media ook belangstelling hebben. Stuur dan, namens LVGO, dit persbericht gerust door!


Twee nieuwe brochures

Het LVGO-bestuur heeft twee nieuwe brochures samengesteld die kunnen helpen bij het starten van een nieuwe woongemeenschap en bij het verwerven van nieuwe leden in een woongemeenschap.

Het zijn: Samen met ouderen een woongemeenschap starten. Klik hier voor de brochure. En: Een woongemeenschap is dat iets voor mij? Klik hier voor de brochure.

U kunt de brochures downloaden, printen, gedeelten eruit gebruiken, maar wij vragen u om altijd de bron te vermelden (zie laatste pagina van de brochures).


KilimanjaroWonen op TV bij Holland van Boven op SBS 6

De Stichting KilimanjaroWonen en CPO project Geldersedam in Den Bosch waren te zien bij Holland van Boven. Ook was er al een fragment te zien van CPO project Jan Sluyters in Den Bosch. De opname staat in het teken van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap op een bijzondere locatie. CPO Geldersedam is ontwikkeld in een meisjesschool en CPO Jan Sluyters is ontwikkeld in nieuwbouwproject Vrij Spel. Zie hier voor het filmpje.


Privacy verklaringen en de AVG

De privacyverklaring van de LVGO staat op de website, u kunt hem hier vinden..

Ook klaar is een model privacyverklaring voor woongroepen. U vindt dit document op het besloten gedeelte van de website: https://www.lvgo.nl/leden/downloads/. Om toegang te hebben tot dit gedeelte moet u geregistreerd zijn (zie hier)

Het model is een Word document. U kunt zo wijzigingen aanbrengen die het document aanpassen voor uw woongroep.


Kamervragen en de reactie van de LVGO

Kamerlid Nijboer (PVDA) stelt goede vragen over de positie van woongemeenschappen. Hoe beoordeelt de minister de functie van seniorenwoongroepen? Deelt de minister dat deze een belangrijke sociale functie hebben? Moet de verloop van panden met deze groepen niet ten koste gaan van de woongroep? Is de minister bereid om woningcorporaties erop te wijzen dat zij bij verkoop het voortbestaan van seniorenwoningen en woongroepen dienen te waarborgen?

Wilt u weten hoe de minister heeft geantwoord? En wat de de LVGO daar van vindt? Lees dan het Persbericht.


Vragen en oproepen

We een aparte pagina gecreëerd met vragen en oproepen. Graag, bij antwoorden aan de vragenstellers ook een kopie van uw bericht sturen naar secretaris@lvgo.nl, zodat we deze kennis aan ieder die dat wil ter beschikking kunnen stellen.