Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van OuderenSubscribe Now

Gemeenschappelijk wonen 50plus

Als 50plusser denk je na over hoe je ook straks plezierig kunt wonen en leven. In een woongemeenschap bijvoorbeeld. Daar woon je zelfstandig met behoud van privacy. Daarnaast zijn er in en rond het gebouw ruimtes en voorzieningen die je met de andere bewoners deelt. Dankzij de gezamenlijke activiteiten en onderlinge betrokkenheid, draagt iedereen bij aan een prettige en levenslustige manier van ouder worden. Nederland kent inmiddels al enkele honderden woongemeenschappen en dit aantal groeit snel.

Wat doet de LVGO?

De LVGO stimuleert het gemeenschappelijk wonen 50plus door het delen van kennis en belangenbehartiging van haar leden: (bewoners van) woongemeenschappen, (leden van) initiatiefgroepen die een woongemeenschap voorbereiden of zich daarop oriënteren, en andere geïnteresseerden.

Dat doen we onder andere door:

  • bestaande en nieuwe wooninitiatieven van 50plussers te
    ondersteunen;
  • gemeenschappelijk wonen breed onder de aandacht te brengen;
  • mee te werken aan studies en publicaties;
  • een relevant netwerk op te bouwen en zo in gesprek te blijven met bijvoorbeeld de landelijke overheid, koepels van gemeenten en woningcorporaties;
  • via de website lvgo.nl, onze nieuwsbrief en ons kwartaalblad Wijzer Wonen leden en belangstellenden te informeren;
  • het organiseren van themabijeenkomsten;
  • het samenstellen van informatieve brochures en voorlichtingsmateriaal.

In verband met werkzaamheden ten behoeve van de nieuwe website kan het zijn dat gewenste gegevenswijzigingen van woongroepen of initiatiefgroepen niet op korte termijn kunnen worden doorgevoerd. Onze excuses.


Reactie LVGO op “Oud en zelfstandig in 2030”:

‘Pak door en betrek ons hierbij’

Om de kwaliteit van zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst te waarborgen is het nodig om nu al  te investeren in geschikte woningen, in digitalisering van dagelijks leven en zorg en in lokale en regionale samenwerking in zorg en ondersteuning. Dat zegt de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen in het advies “Oud en zelfstandig in 2030, dat commissievoorzitter Wouter Bos heeft aangeboden aan minister Hugo de Jonge van VWS.

Lees de reactie van de LVGO op het rapport


Algemene Ledenvergadering 2020

De LVGO bestaat in 2020 35 jaar. Daarom dit jaar een extra feestelijke Algemene Ledenvergadering (ALV) waarop alle leden weer van harte welkom zijn.

Voor wie: alle leden van de LVGO
Datum: woensdag 18 maart 2020 – inloop vanaf 10.00 uur
Locatie: Bartholomeusgasthuis, Lange Smeestraat 40, 3511 PZ Utrecht

Kijk hier voor het volledig programma en aanmelding.


LVGO steunt plan Woonbond
De Woonbond heeft de LVGO gevraagd hun Plan voor de Volkshuisvesting te steunen. Het plan is met input van diverse maatschappelijke organisaties tot stand gekomen. Lees meer.

LVGO agendaVrijdag 21 februari 2020 in Utrecht – NOG SLECHTS ENKELE PLAATSEN
Themamiddag: Zelfredzaam en samen-redzaam
Voor wie? bewoners van woongroepen, leden van initiatiefgroepen en andere geïnteresseerden

Kijk hier voor het volledig programma en aanmelding.


Wijzer Wonen 

Wijzer Wonen is het ledenblad van de LVGO en verschijnt vier keer per jaar. In ieder nummer staat een thema centraal dat actueel is voor huidige en toekomstige bewoners van woongemeenschappen van ouderen. Bekijk hier een aantal geselecteerde artikelen uit Wijzer Wonen (vanaf voorjaar 2018).

Maak voor een abonnement op Wijzer Wonen gebruik van het contactformulier. Voor losse nummers: Stuur een mail naar kantoor@lvgo.nl


Volle bak in Amersfoort

Ook de tweede editie van de intervisiemiddag Aan het stuur van een woongemeenschap op 3 december jongstleden was wederom stijf volgeboekt (en voor herhaling vatbaar). Een impressie. 


Twee interessante brochures

Het LVGO-bestuur heeft twee brochures samengesteld die kunnen helpen bij het starten van een nieuwe woongemeenschap en bij het verwerven van nieuwe leden in een woongemeenschap.

Het zijn: Samen met ouderen een woongemeenschap starten. Klik hier voor de brochure. En: Een woongemeenschap is dat iets voor mij? Klik hier voor de brochure.

U kunt de brochures downloaden, printen, gedeelten eruit gebruiken, maar wij vragen je om altijd de bron te vermelden (zie laatste pagina van de brochures).