Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van OuderenSubscribe Now

Gemeenschappelijk wonen 50plus

Als 50plusser denk je na over hoe je ook straks plezierig kunt wonen en leven. In een woongemeenschap bijvoorbeeld. Daar woon je zelfstandig met behoud van privacy. Daarnaast zijn er in en rond het gebouw ruimtes en voorzieningen die je met de andere bewoners deelt. Dankzij de gezamenlijke activiteiten en onderlinge betrokkenheid, draagt iedereen bij aan een prettige en levenslustige manier van ouder worden. Nederland kent inmiddels al enkele honderden woongemeenschappen en dit aantal groeit snel.

De LVGO stimuleert het gemeenschappelijk wonen 50plus door het delen van kennis en belangenbehartiging van haar leden: (bewoners van) woongemeenschappen, (leden van) initiatiefgroepen die een woongemeenschap voorbereiden of zich daarop oriënteren, en andere geïnteresseerden.


Max Meldpunt over knelpunten in gemeenschappelijk wonen

 

In de uitzending van 7 februari van het actualiteitenprogramma Max Meldpunt aandacht voor gemeenschappelijk wonen en de obstakels die vele initiatieven voor gemeenschappelijk wonen zullen herkennen. Max Meldpunt filmde onder andere in Woongemeenschap Oosterburen in ’s Hertogenbosch, waar zij ook bewoonster en LVGO-voorzitter Gabriëlle Verbeek spraken.

Het item van Max Meldpunt terugkijken kan hier. Het item duurt van minuut 1 tot minuut 13.30. De reportage vanuit Woongemeenschap Oosterburen start vanaf minuut 8.30. 

 


In verband met werkzaamheden ten behoeve van de nieuwe website kan het zijn dat gewenste gegevenswijzigingen van woongroepen of initiatiefgroepen niet op korte termijn kunnen worden doorgevoerd. Onze excuses.


Algemene Ledenvergadering 2020

De LVGO bestaat in 2020 35 jaar. Daarom dit jaar een extra feestelijke Algemene Ledenvergadering (ALV) waarop alle leden weer van harte welkom zijn.

Voor wie: alle leden van de LVGO
Datum: woensdag 18 maart 2020 – inloop vanaf 10.00 uur
Locatie: Bartholomeusgasthuis, Lange Smeestraat 40, 3511 PZ Utrecht

Kijk hier voor het volledig programma en aanmelding.


LVGO agendaNIEUW
Themamiddag Goede besluitvorming in de woongemeenschap

Diverse methoden voor heldere besluitvorming binnen de woongroep. Belangrijk voor draagvlak en betrokkenheid.
Voor wie? bestuursleden (met name voorzitters) van woongemeenschappen en andere bewoners die willen bijdragen aan goede besluitvorming; startende woongemeenschappen en initiatiefgroepen. (maximaal aantal deelnemers: 35).
Datum: donderdag 14 mei 2020
Locatie: Woongroep Het Kwarteel, Anna Blamanweg 36, Culemborg

Kijk hier voor het volledig programma en aanmelding.


Thuis in de Wijk

De belangstelling voor gemeenschappelijk wonen als huisvestingsalternatief voor ouderen groeit gestaag. Veel vragen dus op onze LVGO-stand en -workshop op het congres Thuis in de Wijk, 29 januari 2020. Toekomstbestendige huisvesting voor 50plussers blijkt overigens zeker niet alleen een issue in Nederland. Volgens Vlaams Bouwmeester Leo van Broeck wonen veel senioren in Vlaanderen in ‘palliatieve megaboerderette in the middle of nowhere’. Zijn devies voor Vlaanderen derhalve: ‘Zo snel mogelijk verhuizen’. 


Reactie LVGO op “Oud en zelfstandig in 2030”:

‘Pak door en betrek ons hierbij’

Om de kwaliteit van zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst te waarborgen is het nodig om nu al  te investeren in geschikte woningen, in digitalisering van dagelijks leven en zorg en in lokale en regionale samenwerking in zorg en ondersteuning. Dat zegt de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen in het advies “Oud en zelfstandig in 2030, dat commissievoorzitter Wouter Bos heeft aangeboden aan minister Hugo de Jonge van VWS.

Lees de reactie van de LVGO op het rapport


LVGO steunt plan Woonbond
De Woonbond heeft de LVGO gevraagd hun Plan voor de Volkshuisvesting te steunen. Het plan is met input van diverse maatschappelijke organisaties tot stand gekomen. Lees meer.

LVGO agendaVrijdag 21 februari 2020 in Utrecht – VOLGEBOEKT
Themamiddag: Zelfredzaam en samen-redzaam
Voor wie? bewoners van woongroepen, leden van initiatiefgroepen en andere geïnteresseerden

Kijk hier voor het volledig programma.


Wijzer Wonen 

Wijzer Wonen is het ledenblad van de LVGO en verschijnt vier keer per jaar. In ieder nummer staat een thema centraal dat actueel is voor huidige en toekomstige bewoners van woongemeenschappen van ouderen. Bekijk hier een aantal geselecteerde artikelen uit Wijzer Wonen (vanaf voorjaar 2018).

Maak voor een abonnement op Wijzer Wonen gebruik van het contactformulier. Voor losse nummers: Stuur een mail naar kantoor@lvgo.nl


Volle bak in Amersfoort

Ook de tweede editie van de intervisiemiddag Aan het stuur van een woongemeenschap op 3 december jongstleden was wederom stijf volgeboekt (en voor herhaling vatbaar). Een impressie.