Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van OuderenSubscribe Now

Gemeenschappelijk wonen 50-plus

Als 50-plusser denk je na over hoe je ook straks plezierig kunt wonen en leven. Bijvoorbeeld in een woongemeenschap waar je zelfstandig woont, maar wel bewust met andere bewoners invulling geeft aan op plezierige wijze ouder worden. Nederland kent inmiddels al enkele honderden woongemeenschappen en dit aantal groeit snel. Gemeenschappelijk wonen voorziet in een groeiende behoefte.

De LVGO (Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen) stimuleert het gemeenschappelijk wonen van 50-plussers door  het delen van kennis en belangenbehartiging  van haar leden: (bewoners van) woongemeenschappen, leden van initiatiefgroepen die een woongroep voorbereiden of zich daarop oriënteren en andere geïnteresseerden. Binnen de LVGO georganiseerde woongemeenschappen zijn door (toekomstige) bewoners zelf geïnitieerd en kenmerken zich door volledig behoud van privacy van haar bewoners, met daarnaast gemeenschappelijke voorzieningen ten behoeve van sociaal contact, wederzijdse hulp en samenwerking.


Actueel


Delen in een woongemeenschap

In het zomernummer van Wijzer Wonen bekijken we het thema Delen van verschillende kanten. Hoe deel je als groep sociale waarden, gemeenschappelijke ruimtes of auto’s? We doen verslag van themabijeenkomsten en praten met een woongemeenschap over wat delen betekent in de dagelijkse praktijk.
Word lid van de LVGO (individueel lidmaatschap vanaf € 21) en ontvang Wijzer Wonen vier keer per jaar. Liever geen lid, maar toch op de hoogte blijven? Neem een abonnement op Wijzer Wonen. 

 


LVGO agendaThemamiddagen LVGO najaar 2019

Na de zomer organiseert de LVGO drie themabijeenkomsten:

13 september in Olst
thema: ‘Woongroep in wording’.
Kijk hier voor het programma van Woongroep in wording.
Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier.

24 oktober in Zaltbommel
thema: ‘Aan het stuur van de woongemeenschap’.
Kijk hier voor het programma ‘Aan het stuur van de woongemeenschap’
Aanmelding kan via het aanmeldformulier.

7 december in Utrecht
thema: ‘Zelf-redzaam en samen-redzaam’.
Kijk voor meer informatie op de activiteitenkalender.


Inkomensgrens voor sociale huur op de schop

Minister Ollengren heeft nieuwe ideeën voor de inkomensgrens voor sociale huurders. Je kunt daarover meer lezen in een reactie van De Woonbond.

Omdat veel leden van woongemeenschappen van ouderen in sociale huurwoningen zitten kan dit nieuwe beleid, indien aanvaard door de landelijke politiek, grote gevolgen hebben voor de aanname van nieuwe leden als een huurwoning vrijkomt. Woongemeenschap De Doorzetters heeft daarom een brief naar de Woonbond gestuurd.

De LVGO heeft onlangs een gesprek met de Woonbond gehad en er is afgesproken dt we de ontwikkelingen nauwgezet zullen gaan volgen.


Verslagen van de Algemene Ledenvergadering van 2019

De ALV van de LVGO vond plaats op woensdag 20 maart 2019, in het Bartholomeüs Gasthuis in Utrecht. Het thema van de middag was: “Wat doe je met gemeenschappelijke ruimten?”. Hier kun je een (concept)verslag lezen. De kaartjes die gebruikt zijn voor de uitwisseling in de morgen (ontworpen door Gabriëlle Verbeek) kun je hier vinden en eventueel downloaden. De Powerpointpresentatie over het gebruik van de gemeenschappelijke ruimte in woongemeenschappen is hier te vinden.


Reactie LVGO op stimuleringsregeling Wonen en Zorg

Op 15 april 2019 is een nieuwe stimuleringsregeling ingegaan voor woon(zorg)initiatieven voor senioren.  Op dit moment is het tamelijk lastig voor nieuwe groepen om op te starten. De overheid heeft nu een regeling waarmee initiatiefgroepen een deelfinanciering krijgen voor een haalbaarheidsonderzoek en procesbegeleiding. Ook helpt de regeling om garanties te krijgen bij het lenen van gelden voor koop van panden.

Het bestuur van de LVGO is blij met de stimuleringsregeling voor initiatiefgroepen maar heeft nog enkele kritische punten en aanbevelingen ter versterking van de regeling. Lees hier de reactie van de LVGO.


De vernieuwde statuten van de LVGO

Na goedkeuring door de ALV van 2018 en bekrachtiging door de notaris zijn de nieuwe statuten nu definitief vastgesteld. Als u ze wilt raadplegen, klik hier.


Wijzer Wonen 

Wijzer Wonen is het ledenblad van de LVGO en verschijnt vier keer per jaar. In ieder nummer staat een thema centraal dat actueel is voor huidige en toekomstige bewoners van woongemeenschappen van ouderen. Bekijk hier een aantal geselecteerde artikelen uit Wijzer Wonen (vanaf voorjaar 2018).

Maak voor een abonnement op Wijzer Wonen gebruik van het contactformulier. Voor losse nummers: Stuur een mail naar kantoor@lvgo.nl


Enquête VGW (voorheen LVCW)

Onze zustervereniging VGW gaat een’inspiratieboekje’ uitgeven over: hoemaak je het samenwonen in woon- gemeenschappen makkelijker en pret-tiger. Zij vragen woongemeenschappen over dit onderwerp een enquête in te vullen via deze link.
U vindt meer informatie hier


Een persbericht van de LVGO

Een sociaal netwerk is belangrijk, zeker voor ouderen. Maar helaas is zo’n netwerk niet vanzelfsprekend, aldus een recent rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Een woongemeenschap voorziet (gedeeltelijk) in de behoefte aan sociaal contact, elkaar helpen en ondersteunen. Om de meerwaarde van woongemeenschappen meer zichtbaar te maken, hebben we een persbericht gemaakt. Dat versturen we naar landelijke media, zoals de ANBO, Aedes en Omroep Max. Het kan zijn dat lokale en/of regionale media ook belangstelling hebben. Stuur dan, namens LVGO, dit persbericht gerust door!


Twee nieuwe brochures

Het LVGO-bestuur heeft twee nieuwe brochures samengesteld die kunnen helpen bij het starten van een nieuwe woongemeenschap en bij het verwerven van nieuwe leden in een woongemeenschap.

Het zijn: Samen met ouderen een woongemeenschap starten. Klik hier voor de brochure. En: Een woongemeenschap is dat iets voor mij? Klik hier voor de brochure.

U kunt de brochures downloaden, printen, gedeelten eruit gebruiken, maar wij vragen u om altijd de bron te vermelden (zie laatste pagina van de brochures).


KilimanjaroWonen op TV bij Holland van Boven op SBS 6

De Stichting KilimanjaroWonen en CPO project Geldersedam in Den Bosch waren te zien bij Holland van Boven. Ook was er al een fragment te zien van CPO project Jan Sluyters in Den Bosch. De opname staat in het teken van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap op een bijzondere locatie. CPO Geldersedam is ontwikkeld in een meisjesschool en CPO Jan Sluyters is ontwikkeld in nieuwbouwproject Vrij Spel. Zie hier voor het filmpje.


Privacy verklaringen en de AVG

De privacyverklaring van de LVGO staat op de website, u kunt hem hier vinden..

Ook klaar is een model privacyverklaring voor woongroepen. U vindt dit document op het besloten gedeelte van de website: https://www.lvgo.nl/leden/downloads/. Om toegang te hebben tot dit gedeelte moet u geregistreerd zijn (zie hier)

Het model is een Word document. U kunt zo wijzigingen aanbrengen die het document aanpassen voor uw woongroep.


Artikelen uit Wijzer Wonen op de website

Er komen artikel van belang op onze website, zodat een groter publiek daar kennis van kan nemen. Zie de Wijzer Wonen-pagina


Kamervragen en de reactie van de LVGO

Kamerlid Nijboer (PVDA) stelt goede vragen over de positie van woongemeenschappen. Hoe beoordeelt de minister de functie van seniorenwoongroepen? Deelt de minister dat deze een belangrijke sociale functie hebben? Moet de verloop van panden met deze groepen niet ten koste gaan van de woongroep? Is de minister bereid om woningcorporaties erop te wijzen dat zij bij verkoop het voortbestaan van seniorenwoningen en woongroepen dienen te waarborgen?

Wilt u weten hoe de minister heeft geantwoord? En wat de de LVGO daar van vindt? Lees dan het Persbericht.


Een nieuw lid als ‘consulent’

We verwelkomen DubbeLL- buurtontwikkelaars als nieuw lid met de status ‘consulent’. het bestuur gaat nog in gesprek met deze organisatie om te zien wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Zie hier een kort bericht over DubbeLL.


Vragen en oproepen

Totdat de LVGO Blog weer een nieuw leven krijgt, hebben we een aparte pagina gecreëerd met vragen en oproepen. Graag, bij antwoorden aan de vragenstellers ook een kopie van uw bericht sturen naar secretaris@lvgo.nl, zodat we deze kennis aan ieder die dat wil ter beschikking kunnen stellen.