Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van OuderenSubscribe Now

Welkom!

Op deze LVGO website vindt u van alles over het gemeenschappelijk wonen van ouderen, over activiteiten van vereniging en bestuur. Maar er is nog veel meer te vinden. Kijkt u rustig rond! Wanneer u op deze site niet aantreft wat u zoekt kunt u op verschillende manieren contact met ons opnemen.


Twee nieuwe brochures

Het LVGO-bestuur heeft twee nieuwe brochures samengesteld die kunnen helpen bij het starten van een nieuwe woongemeenschap en bij het verwerven van nieuwe leden in een woongemeenschap.

Het zijn: Samen met ouderen een woongemeenschap starten. Klik hier voor de brochure. En: Een woongemeenschap is dat iets voor mij? Klik hier voor de brochure.

U kunt de brochures downloaden, printen, gedeelten eruit gebruiken, maar wij vragen u om altijd de bron te vermelden (zie laatste pagina van de brochures).


KilimanjaroWonen op TV bij Holland van Boven op SBS 6

De Stichting KilimanjaroWonen en CPO project Geldersedam in Den Bosch waren te zien bij Holland van Boven. Ook was er al een fragment te zien van CPO project Jan Sluyters in Den Bosch. De opname staat in het teken van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap op een bijzondere locatie. CPO Geldersedam is ontwikkeld in een meisjesschool en CPO Jan Sluyters is ontwikkeld in nieuwbouwproject Vrij Spel. Zie hier voor het filmpje.


Een nieuwe themamiddag ‘Als er iets te delen valt…’, op 8 februari 2019 in Assen

Begin volgend jaar organiseert de LVGO weer een themamiddag. Voor meer informatie, zie hier. U kunt zich ook aanmelden via het aanmeldingsformulier. Er is plaats voor 40 deelnemers, dus wees er snel bij!


De Algemene Ledenvergadering van 2019

De ALV van de LVGO vindt plaats op woensdag 20 maart 2019, in het Bartholomeüs Gasthuis in Utrecht. Het thema van de middag is: “Wat doe je met gemeenschappelijke ruimten?”. Meer informatie volgt.


Privacy verklaringen en de AVG

De privacyverklaring van de LVGO staat op de website, u kunt hem hier vinden..

Ook klaar is een model privacyverklaring voor woongroepen. U vindt dit document op het besloten gedeelte van de website: https://www.lvgo.nl/leden/downloads/. Om toegang te hebben tot dit gedeelte moet u geregistreerd zijn (zie hier)

Het model is een Word document. U kunt zo wijzigingen aanbrengen die het document aanpassen voor uw woongroep.


Wijzer Wonen herfst 2018:Een goed begin …

Hoe start je een nieuwe woongemeenschap? Waar begin je? Wie kan je daarbij helpen? Hoeveel uithoudingsvermogen heb je nodig …? En dan is het zover: met een groep mensen deel je een ideaal, je maakt afspraken, zorgt samen voor de tuin, drinkt samen koffie of een borrel. Is het dan klaar? Of moet er meer gebeuren om de gemeenschap levendig en gezellig te houden? Over dit alles gaat het herfstnummer van Wijzer Wonen, lees hier meer.


Artikelen uit Wijzer Wonen op de website

Er komen artikel van belang op onze website, zodat een groter publiek daar kennis van kan nemen. Zie de Wijzer Wonen-pagina


Kamervragen en de reactie van de LVGO

Kamerlid Nijboer (PVDA) stelt goede vragen over de positie van woongemeenschappen. Hoe beoordeelt de minister de functie van seniorenwoongroepen? Deelt de minister dat deze een belangrijke sociale functie hebben? Moet de verloop van panden met deze groepen niet ten koste gaan van de woongroep? Is de minister bereid om woningcorporaties erop te wijzen dat zij bij verkoop het voortbestaan van seniorenwoningen en woongroepen dienen te waarborgen?

Wilt u weten hoe de minister heeft geantwoord? En wat de de LVGO daar van vindt? Lees dan het Persbericht.


Een nieuw lid als ‘consulent’

We verwelkomen DubbeLL- buurtontwikkelaars als nieuw lid met de status ‘consulent’. het bestuur gaat nog in gesprek met deze organisatie om te zien wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Zie hier een kort bericht over DubbeLL.


Het bestuur zoekt:

  1. Een bestuurslid voor communicatie en pr-zaken, bij voorkeur een vrouw. Lees meer
  2. Mensen die bij mediation ingeschakeld willen worden. De vraag is groot, zo kunnen de taken verdeeld worden. Lees meer
  3. Leden die als ‘spreker’ of ‘geïnterviewde’ willen optreden als het LVGO hiervoor benaderd wordt. Lees meer

Vragen over en reacties op deze oproepen zijn van harte welkom via secretaris@lvgo.nl


Vragen en oproepen

Totdat de LVGO Blog weer een nieuw leven krijgt, hebben we een aparte pagina gecreëerd met vragen en oproepen. Graag, bij antwoorden aan de vragenstellers ook een kopie van uw bericht sturen naar secretaris@lvgo.nl, zodat we deze kennis aan ieder die dat wil ter beschikking kunnen stellen.