Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van OuderenSubscribe Now

Gemeenschappelijk wonen 50plus

Als 50plusser denk je na over hoe je ook straks plezierig kunt wonen en leven. In een woongemeenschap bijvoorbeeld. Daar woon je zelfstandig met behoud van privacy. Daarnaast zijn er in en rond het gebouw ruimtes en voorzieningen die je met de andere bewoners deelt. Dankzij de gezamenlijke activiteiten en onderlinge betrokkenheid, draagt iedereen bij aan een prettige en levenslustige manier van ouder worden. Nederland kent inmiddels al enkele honderden woongemeenschappen en dit aantal groeit snel.

Wat doet de LVGO?

De LVGO stimuleert het gemeenschappelijk wonen 50plus door het delen van kennis en belangenbehartiging van haar leden: (bewoners van) woongemeenschappen, (leden van) initiatiefgroepen die een woongemeenschap voorbereiden of zich daarop oriënteren, en andere geïnteresseerden.

Dat doen we onder andere door:

  • bestaande en nieuwe wooninitiatieven van 50plussers te
    ondersteunen;
  • gemeenschappelijk wonen breed onder de aandacht te brengen;
  • mee te werken aan studies en publicaties;
  • een relevant netwerk op te bouwen en zo in gesprek te blijven met bijvoorbeeld de landelijke overheid, koepels van gemeenten en woningcorporaties;
  • via de website lvgo.nl, onze nieuwsbrief en ons kwartaalblad Wijzer Wonen leden en belangstellenden te informeren;
  • het organiseren van themabijeenkomsten;
  • het samenstellen van informatieve brochures en voorlichtingsmateriaal.

DATUM THEMAMIDDAG VERZET – INSCHRIJVING HEROPEND

Afbeeldingsresultaat voor uitroeptekenDe LVGO-themamiddag ‘Zelf-redzaam en samen-redzaam’ op zaterdag 7 december, is verplaatst naar vrijdag 21 februari 2020. De inschrijving voor deze nieuwe datum is inmiddels geopend. 

Wonen in een woongemeenschap  helpt om samen lang gezond en zelfredzaam te blijven samen. Wat kan je hierin zelf doen? Hoe houd je de regie, als persoon en als groep? Klik hier voor het volledige programma en aanmelding.


Volle bak in Amersfoort

Ook de tweede editie van de intervisiemiddag Aan het stuur van een woongemeenschap op 3 december jongstleden was wederom stijf volgeboekt (en voor herhaling vatbaar). Een impressie. 


 

Wim Kouwenhoven

Ons bereikte het droevige bericht dat Wim Kouwenhoven is overleden. Wim was gedurende vele jaren als bestuurslid en lid van de redactie van ons ledenblad Wijzer Wonen nauw betrokken bij de LVGO. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Lees hier het In memoriam.  

10 november 2019

 


LVGO agenda

Vrijdag 24 januari 2020 in Boxmeer
Themamiddag: Koop in de woongemeenschap
Voor wie? bewoners van woongroepen en leden van initiatiefgroepen voor woongemeenschappen en andere geïnteresseerden. Klik hier voor het volledig programma en aanmelden.


LVGO agendaVrijdag 21 februari 2020 in Utrecht
Themamiddag: Zelfredzaam en samen-redzaam
Voor wie? bewoners van woongroepen, leden van initiatiefgroepen en andere geïnteresseerden

Kijk hier voor het volledig programma en aanmelding.


Gezocht!
De redactie van Wijzer Wonen zoekt versterking. Heb je een grafische achtergrond en wil je ons helpen bij de opmaak van ons ledenblad? Of vind je het leuk om mensen te interviewen en artikelen te schrijven over gemeenschappelijk wonen? Als je belangstelling hebt voor dit vrijwilligerswerk, mail dan een korte introductie van jezelf naar redactie@lvgo.nl.

LVGO in overleg met landelijke overheid

De overheid wil vaart maken met gemeenschappelijk wonen van ouderen. Maar hoe kan zij de totstandkoming van woongemeenschappen te bevorderen? In september sprak het bestuur van de LVGO met ambtenaren van de ministeries Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken (BZ).

Lees meer


 

PrinsjesdagReactie LVGO op de troonrede 2019: Overheid, zie de toegevoegde waarde van gemeenschappelijk wonen 50plus

‘Gemeenschappelijk wonen voegt sociale waarde toe en geeft nieuwe oplossingen voor complexe sociale problematiek in de samenleving. We vinden het belangrijk dat de meerwaarde hiervan onderkend wordt en meer bekend wordt bij het publiek, de gemeenten en de woningcorporaties.’ Dit is één van de vijf aanbevelingen en handreikingen van de LVGO in reactie op de troonrede. Lees hier de volledige reactie.


 

Wijzer Wonen 

Wijzer Wonen is het ledenblad van de LVGO en verschijnt vier keer per jaar. In ieder nummer staat een thema centraal dat actueel is voor huidige en toekomstige bewoners van woongemeenschappen van ouderen. Bekijk hier een aantal geselecteerde artikelen uit Wijzer Wonen (vanaf voorjaar 2018).

Maak voor een abonnement op Wijzer Wonen gebruik van het contactformulier. Voor losse nummers: Stuur een mail naar kantoor@lvgo.nl


Twee nieuwe brochures

Het LVGO-bestuur heeft twee nieuwe brochures samengesteld die kunnen helpen bij het starten van een nieuwe woongemeenschap en bij het verwerven van nieuwe leden in een woongemeenschap.

Het zijn: Samen met ouderen een woongemeenschap starten. Klik hier voor de brochure. En: Een woongemeenschap is dat iets voor mij? Klik hier voor de brochure.

U kunt de brochures downloaden, printen, gedeelten eruit gebruiken, maar wij vragen u om altijd de bron te vermelden (zie laatste pagina van de brochures).