Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van OuderenSubscribe Now

Gemeenschappelijk wonen 50plus

Als 50plusser denk je na over hoe je ook straks plezierig kunt wonen en leven. In een woongemeenschap bijvoorbeeld. Daar woon je zelfstandig met behoud van privacy. Daarnaast zijn er in en rond het gebouw ruimtes en voorzieningen die je met de andere bewoners deelt. Dankzij de gezamenlijke activiteiten en onderlinge betrokkenheid, draagt iedereen bij aan een prettige en levenslustige manier van ouder worden. Nederland kent inmiddels al enkele honderden woongemeenschappen en dit aantal groeit snel.

Wat doet de LVGO?

De LVGO stimuleert het gemeenschappelijk wonen 50plus door het delen van kennis en belangenbehartiging van haar leden: (bewoners van) woongemeenschappen, (leden van) initiatiefgroepen die een woongemeenschap voorbereiden of zich daarop oriënteren, en andere geïnteresseerden.

Dat doen we onder andere door:

  • bestaande en nieuwe wooninitiatieven van 50plussers te
    ondersteunen;
  • gemeenschappelijk wonen breed onder de aandacht te brengen;
  • mee te werken aan studies en publicaties;
  • een relevant netwerk op te bouwen en zo in gesprek te blijven met bijvoorbeeld de landelijke overheid, koepels van gemeenten en woningcorporaties;
  • via de website lvgo.nl, onze nieuwsbrief en ons kwartaalblad Wijzer Wonen leden en belangstellenden te informeren;
  • het organiseren van themabijeenkomsten;
  • het samenstellen van informatieve brochures en voorlichtingsmateriaal.

Actueel


LVGO in overleg met landelijke overheid

De overheid wil vaart maken met gemeenschappelijk wonen van ouderen. Maar hoe kan zij de totstandkoming van woongemeenschappen te bevorderen? In september sprak het bestuur van de LVGO met ambtenaren van de ministeries Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken (BZ).

Lees meer

29 september 2019

Twee vacatures binnen bestuur LVGO

Binnen het bestuur is momenteel plaats voor twee nieuwe bestuursleden die eind 2019 kunnen instromen als aspirant-bestuurslid. Het betreft een bestuurslid Advies en Ondersteuning Leden en een 2e Secretaris. Voor wie aan de slag wil binnen een enthousiast team, klik hier voor meer informatie.


LVGO agenda

Wegens succes herhaald

24 oktober in Zaltbommel VOLGEBOEKT
thema: ‘Aan het stuur van de woongemeenschap’
Bij voldoende belangstelling wordt deze themamiddag herhaald op 
dinsdag 3 december 2019 vanaf 13.00 uur, locatie: Amersfoort
Aanmelden voor de editie van 3 december 2019 kan hier.


LVGO agendaInschrijving geopend

7 december in Utrecht
thema: ‘Zelf-redzaam en samen-redzaam’
Klik voor het volledig programma en aanmelding hier

Check voor een overzicht van alle themabijeenkomsten en andere activiteiten het activiteiten-overzicht van de LVGO.


PrinsjesdagReactie LVGO op de troonrede 2019: Overheid, zie de toegevoegde waarde van gemeenschappelijk wonen 50plus

‘Gemeenschappelijk wonen voegt sociale waarde toe en geeft nieuwe oplossingen voor complexe sociale problematiek in de samenleving. We vinden het belangrijk dat de meerwaarde hiervan onderkend wordt en meer bekend wordt bij het publiek, de gemeenten en de woningcorporaties.’ Dit is één van de vijf aanbevelingen en handreikingen van de LVGO in reactie op de troonrede. Lees hier de volledige reactie.


Inspirerende Themamiddag Woongroep in wording 

Vrijdag 13 september jongstleden organiseerde de LVGO een goed bezochte themamiddag rond het starten van een woongemeenschap voor 50plus. Frank van der Voort adviseur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) sprak er over de nieuwe subsidieregeling van de overheid. Een uitgebreid verslag is te lezen in het eerstvolgende nummer van ons ledenblad Wijzer Wonen.


Wijzer Wonen 

Wijzer Wonen is het ledenblad van de LVGO en verschijnt vier keer per jaar. In ieder nummer staat een thema centraal dat actueel is voor huidige en toekomstige bewoners van woongemeenschappen van ouderen. Bekijk hier een aantal geselecteerde artikelen uit Wijzer Wonen (vanaf voorjaar 2018).

Maak voor een abonnement op Wijzer Wonen gebruik van het contactformulier. Voor losse nummers: Stuur een mail naar kantoor@lvgo.nl


Twee nieuwe brochures

Het LVGO-bestuur heeft twee nieuwe brochures samengesteld die kunnen helpen bij het starten van een nieuwe woongemeenschap en bij het verwerven van nieuwe leden in een woongemeenschap.

Het zijn: Samen met ouderen een woongemeenschap starten. Klik hier voor de brochure. En: Een woongemeenschap is dat iets voor mij? Klik hier voor de brochure.

U kunt de brochures downloaden, printen, gedeelten eruit gebruiken, maar wij vragen u om altijd de bron te vermelden (zie laatste pagina van de brochures).


Privacy verklaringen en de AVG

De privacyverklaring van de LVGO staat op de website, u kunt hem hier vinden..

Ook klaar is een model privacyverklaring voor woongroepen. U vindt dit document op het besloten gedeelte van de website: https://www.lvgo.nl/leden/downloads/. Om toegang te hebben tot dit gedeelte moet u geregistreerd zijn (zie hier)

Het model is een Word document. U kunt zo wijzigingen aanbrengen die het document aanpassen voor uw woongroep.


Vragen en oproepen

We een aparte pagina gecreëerd met vragen en oproepen. Graag, bij antwoorden aan de vragenstellers ook een kopie van uw bericht sturen naar secretaris@lvgo.nl, zodat we deze kennis aan ieder die dat wil ter beschikking kunnen stellen.