Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van OuderenSubscribe Now

Initiatiefgroepen

Bouw Hestia HarenBewonersvereniging Hestia Haren Groepswonen voor 55-plussers.

Tien jaar geleden, in mei 2006, zijn we in Haren gestart als initiatiefgroep. Nu, mei 2016, tien jaar later, is de bouw van ons Hestiatorentje met 18 appartementen in de sociale sector in volle gang. We hadden een lange adem nodig…

In die tien jaar hebben tientallen leden zich aangemeld en hebben met ons meegewerkt om ons initiatief te realiseren. Maar helaas, in de loop der tijd hebben ook weer tientallen leden zich uitgeschreven om allerlei redenen.

Maar nu, 16 december 2016, zijn alle (sociale) huurappartementen ‘vergeven’!!!

Niet alleen de unieke locatie in een groene omgeving, vlakbij alle belangrijke voorzieningen, zoals winkels, openbaar vervoer en gezondheidszorgfaciliteiten, maar ook de aanwezigheid van een eigen ontmoetingsruimte en de levensloopbestendige bouw maken dit project geschikt voor het woongroep gebeuren. Op onze website kun je alles  (inclusief foto’s) vinden om ons project te leren kennen. Aan het eind van 2016 zijn de appartementen gereed om betrokken te worden.

De leden van Hestia hebben gekozen voor een vorm van samenwonen waarbij je ervoor kiest om het ‘oude’ begrip van ‘nabuurschap’ opnieuw inhoud en vorm te geven.

Belangstelling? Meld je dan zo spoedig mogelijk aan op telefoonnummer 050 853 1964, of via het contactformulier op onze website. Na aanmelding word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek waarin wij van Hestia je uitgebreid zullen informeren over het project en de voorwaarden die zijn verbonden aan het lidmaatschap van onze vereniging. Ook belangstellenden die niet nu, maar in de toekomst mogelijk graag een woning in ons project zouden willen betrekken kunnen zich als kandidaat bewoner aanmelden voor onze reservelijst.


Vitalius

Het initiatief is opgezet als een Coöperatieve Vereniging U.A. (uitsluiting van aansprakelijkheid). Bestuur en leden bepalen samen de koers en de Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan. De coöperatie is uiteindelijk eigenaar van het gebouw en de grond. Vitalius regelt hiervoor alle vereisten voor aankoop en financiering inclusief de verbouwing tot appartementen.

De bewoners van de appartementen huren van de eigen coöperatie waarbij geldt dat alleen leden bevoegd zijn een huurovereenkomst aan te gaan. Deze structuur geeft volledige inspraak.

We willen een project vormgeven, gericht op Wonen Werken en Zorgen voor een groep actieve ouderen vanaf 50 jaar, uit Ede en omgeving om door onderlinge betrokkenheid zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.

bergansius kazerne_web

De P.L. Bergansiuskazerne in Ede

Om dit mogelijk te maken willen wij één van de monumentale gebouwen op het voormalige kazerneterrein Maurits Noord, transformeren naar levensloopbestendige appartementen. Maurits Noord is een geaccidenteerd terrein, met alle kwaliteiten om een schitterend woongebied te worden: hoogteverschillen, een parkachtige omgeving en het mooie bos van de Sysselt vlak om de hoek. Vitalius heeft het oog laten vallen op een gebouw op één van de mooiste plekken van dit terrein, de P.L. Bergansiuskazerne. Contactgegevens en uitgangspunten van de vereniging vindt u op hun website.


MarktMeesters, Utrecht

Wie zijn wij en wat bouwen wij?

Marktmeesters CPO projectMarktMeesters is een CPO-project voor 50-plussers in Utrecht. Wij zijn hard op weg om een appartementencomplex te realiseren met tien woningen aan de rand van het voormalige Veemarktterrein in Utrecht -noordoost. Wie ‘wij’ zijn? Wij zijn op dit moment met zeven deel- nemers (zowel echtparen als alleenstaanden) die van plan zijn een woning in MarktMeesters te kopen.
Met groot enthousiasme kiezen wij voor een woonvorm die zowel privacy biedt als een aantal gemeenschappelijke voorzieningen die uitnodigen tot contact en samen dingen doen. Wij noemen dit het privacy-plus concept. Het ontwerp van ons gebouw omvat twee gemeenschappelijke daktuinen, een ontmoetingsruimte, een hobbyruimte en een ‘hotelkamer’ voor logees. MarktMeesters is een stichting, waarvan het bestuur bestaat uit drie deelnemers en architect Jan Wijnand Groenendaal, die in 2011 het initiatief nam tot het project. In de praktijk bespreken we alle ontwikkelingen met alle deelnemers.

Hoe ver zijn wij?

Wij zijn best ver. Er ligt een voorlopig ontwerp, we zijn in gesprek met de gemeente over de aankoop van de grond, er liggen offertes van aannemers waarmee we verder in gesprek gaan. En we zijn druk bezig met de werving van medebewoners voor de laatste drie appartementen. De afgelopen maanden hebben we in veel Utrechtse wijken flyers in de brievenbussen gedaan. Op ons bouwkavel hebben we drie maal een open huis georganiseerd. Wij mikken erop dat de bouw in oktober 2015 van start gaat. Als dat lukt kunnen we in het laatste kwartaal van 2016 verhuizen!

Meer informatie?

Wie meer wil weten over ons woonproject of belangstelling heeft voor een van de nog vrije appartementen, kan contact met ons opnemen. Bel of mail met:

  •  Max van der Mark, voorzitter stichting Marktmeesters, 06 51233301, mail
  • Jan Wijnand Groenendaal, architect, 06 10 809081, mail.

Je kunt ook kijken op www.marktmeesters.nu.