Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van OuderenSubscribe Now

Contributie

financienDe LVGO contributie is een aantal achtereenvolgende jaren t/m 2014 niet verhoogd. De kosten zijn echter wel gestegen. Om weer een gezonde begroting te krijgen is tijdens onze Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2015 het contributievoorstel van de penningmeester voor de jaren 2015 en 2016 aangenomen en vastgesteld. In onderstaande tabel ziet u de nieuwe bedragen (voor 2016).

NB: Bij genoemde bedragen gaan we ervan uit dat u ons machtigt voor automatische incasso van de contributie; zo niet dan wordt een verhoging berekend van € 2,50.

 Categorie  In 2016
 Individuele leden € 23,00
 Individuele leden in woongroepen € 18,00
Woongroepen naar
aantal woningen
 1 t/m 9 € 59,00
 10 t/m 15 € 77,50
 16 t/m 20 € 98,00
 21 t/m 25 € 116,50
 26 t/m 30 € 135,00
 31 t/m 50 € 156,00
 51 en meer € 175,50
 Initiatiefgroepen    € 84,00
 Donateurs minimaal € 55,00


De genoemde bedragen gelden per kalenderjaar.
NB:
De LVGO is een ongesubsidieerde vrijwilligersorganisatie die haar werk moet doen met beperkte financiële middelen, onder andere dus de contributies van onze leden.

Wel ons kwartaalblad “Wijzer Wonen” ontvangen, maar geen lid worden? Neem een abonnement.