Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van OuderenSubscribe Now

Contributie

financien

Overzicht contributie 2020:

Genoemde bedragen gaan uit van een machtiging voor automatische incasso. Zonder machtiging wordt een toeslag van € 2,50 in rekening gebracht.

 Categorie  2020
Geïnteresseerden € 27,-
Individuele leden in woongroepen
of initiatiefgroepen
€ 22,-
Woongroepen naar
aantal woningen
 1 t/m 9 € 65,-
 10 t/m 15 € 85,-
 16 t/m 20 € 106,-
 21 t/m 25 € 125,-
 26 t/m 30 € 145,-
 31 t/m 50 € 167,-
 51 en meer € 187,-
 Initiatiefgroepen    € 91,-
 Donateurs minimaal € 58,00


De genoemde bedragen gelden per kalenderjaar. Bij aanmeldingen na 1 juli wordt de helft van de jaarlijkse contributie in rekening gebracht.

De LVGO is een ongesubsidieerde vrijwilligersorganisatie die haar werk moet doen met beperkte financiële middelen, onder andere de contributies van onze leden.

Nog geen lid? Kijk hier voor de voordelen van een lidmaatschap.

Liever (nog) geen lid, maar wel ons kwartaalblad “Wijzer Wonen” ontvangen? Neem een abonnement.