Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van OuderenSubscribe Now

Contributie

financien

De LVGO contributie is een aantal achtereenvolgende jaren niet verhoogd. De kosten zijn echter wel gestegen. Om weer een gezonde begroting te krijgen is tijdens onze Algemene Ledenvergadering van 7 maart 2018 het voorstel van de penningmeester aangenomen om de contributie te verhogen. In onderstaande tabel ziet u de nieuwe bedragen (vanaf 2018).

NB: Bij genoemde bedragen gaan we ervan uit dat u ons machtigt voor automatische incasso van de contributie; zo niet dan wordt een verhoging berekend van € 2,50.

 Categorie  In 2018
 Individuele leden € 26,00
 Individuele leden in woongroepen € 21,00
Woongroepen naar
aantal woningen
 1 t/m 9 € 62,00
 10 t/m 15 € 80,50
 16 t/m 20 € 101,00
 21 t/m 25 € 119,50
 26 t/m 30 € 138,00
 31 t/m 50 € 159,00
 51 en meer € 178,50
 Initiatiefgroepen    € 87,00
 Donateurs minimaal € 58,00


De genoemde bedragen gelden per kalenderjaar. Als u zich aanmeldt als lid na 1 juli 2018, betaalt u voor 2018 de helft van de contributie.

NB: De LVGO is een ongesubsidieerde vrijwilligersorganisatie die haar werk moet doen met beperkte financiële middelen, onder andere dus de contributies van onze leden.

Wel ons kwartaalblad “Wijzer Wonen” ontvangen, maar geen lid worden? Neem een abonnement.