LVGO blogSubscribe Now

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg

16 april 2019

Reactie LVGO op stimuleringsregeling Wonen en Zorg:

Houd regie bij toekomstig bewoners

Op 15 april 2019 is een nieuwe stimuleringsregeling ingegaan voor woon(zorg)initiatieven voor senioren. Ouderen willen heel graag in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud worden. Als zij dat samen doen, kunnen zij lang zelfredzaam en samenredzaam blijven. Nogal wat senioren willen graag in een woongemeenschap wonen. Op dit moment is het tamelijk lastig voor nieuwe groepen om op te starten. De overheid heeft nu een regeling waarmee initiatiefgroepen een deelfinanciering krijgen voor een haalbaarheidsonderzoek en procesbegeleiding. Ook helpt de regeling om garanties te krijgen bij het lenen van gelden voor koop van panden.

Zelf aan het stuur

Het bestuur van de LVGO is blij met de stimuleringsregeling voor initiatiefgroepen. We hebben in het najaar advies gegeven om ouderen zelf aan het stuur te zetten van een aanvraag. En ook om procesbegeleiding gefinancierd te krijgen. We zien deze beide punten gelukkig terug. Het is belangrijk dat groepen hiervan gebruik kunnen maken, zodat ze met goede steun hun weg vinden en een goed plan maken voor hun project. Daarom bevelen we startende groepen aan om te bekijken of dit voor hen een passende regeling is.

We hebben enkele kritische punten en aanbevelingen ter versterking van de regeling.

1. Screening op betrokkenheid van toekomstige bewoners
Het is van belang dat deze regeling ingezet wordt voor projecten door ouderen. We zien dat nogal wat partijen op de zorg en bouwmarkt enthousiast aan de slag gaan en pas laat of maar beperkt de doelgroep betrekken. Als we willen dat senioren nu en in de toekomst eigen regie houden, dan zal dit ook een criterium moeten zijn. Ons advies is om bij de beoordeling van aanvragen te screenen op projecten waarbij de doelgroep actief betrokken is en zo mogelijk het project aanstuurt, waardoor het passend is op de vraag aan wonen (en zorg).

2. Ruimte voor woningscorporaties
Om te zorgen dat seniorengroepen divers blijven en nieuwe woonprojecten toegankelijk zijn voor alle inkomensgroepen, is het van belang dat er ook sociale huurwoningen worden gebouwd. We snappen dat de overheid projecten van woningcorporaties uitsluit van de regeling met het argument dat woningcorporaties al op een andere manier aan rijksfinanciering komen. Toch zijn er nogal wat initiatiefgroepen die gemengde huur/koop hebben en waarbij de sociale huur ook heel goed bij een woningcorporatie kan worden ondergebracht. We geven het advies om hiervoor in de regeling ruimte voor te houden. Zeker als het gaat om initiatieffase en planfase.

3. Sociaal kapitaal boven economisch kapitaal
We dringen aan op een veel actiever beleid van gemeenten om leegkomende gebouwen en gronden beschikbaar te stellen voor wooninitiatieven van senioren. Het gaat hier om waardevol sociaal kapitaal, dat ten onrechte als economisch kapitaal op de markt wordt gebracht. Speculatie en opkopen door projectontwikkelaars is misschien goed voor de portemonnee van gemeenten. Het is niet gunstig voor de bevolking.

4. Toekomstbestendig bouwen
Goede woonleefomgeving van ouderen om eenzaamheid en onnodige afhankelijkheid te voorkomen dient een veel hogere prioriteit te krijgen in de woonvisie en toedeling van ruimte. Zowel de rijksoverheid als andere landelijke partijen als Aedes en VNG roepen wij op bij gemeenten en woningcorporaties aan te dringen op toekomstbestendig bouwen.

Meer informatie over de regeling is hier te vinden.

Speak Your Mind

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.