Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van OuderenSubscribe Now

Wachtlijst

Hieronder een overzicht van woongroepen met mogelijkheid tot aanmelden, dan wel plaatsing op een wachtlijst. Ook een oproep plaatsen? Mail: secretaris@lvgo.nl


CPO De Compagnie, Bergen op Zoom

Na jaren van moeizame onderhandelingen met gemeente en woningcorporatie hebben wij in december 2019 een handtekening gezet onder het aankoopcontract van een van de leegstaande kazernegebouwen van de voormalige Cort Heyligerskazerne. Deze kazerne ligt in een parkachtige omgeving met in het poortgebouw een gezondheidscentrum. Voorzieningen zoals winkels zijn op loopafstand en het prachtige, Middeleeuwse centrum is binnen 10 minuten op de fiets te bereiken.
Wij zijn nu echt van start en er is nog plaats voor een 6-tal geïnteresseerden. Het betreft hier koopappartementen, variërend van 75 tot 155 m2. Leeftijd speelt geen rol, we willen graag een mix van leeftijden en achtergronden. Het belangrijkste is dat de leden het concept onderschrijven.

Wat willen wij?

We ontwikkelen een gemeenschappelijk woonproject. Samen bouwen aan een omgeving waar bewoners elkaar kennen, waar iedereen mee kan doen, waar we als goede buren naar elkaar omzien en -waar nodig- we elkaar helpen. Iedereen heeft een eigen woning met een grote mate van privacy. We willen voor iedereen een zelfstandige, duurzame, levensloopbestendige wooneenheid met bescheiden eigen buitenruimte. Maar we willen ook een gezamenlijke tuin en gezamenlijke ruimten waar we elkaar ontmoeten, af en toe met elkaar eten of activiteiten organiseren, dat laatste zo mogelijk met mensen uit de buurt.

Pijlers zijn: Het delen van ruimtes en voorzieningen; het delen van rechten; plichten en verantwoordelijkheden; inzetten op duurzaamheid; levensloopbestendig bouwen; in contact met de buurt.
Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op via trvanr@home.nl

14 februari 2020

Woongroep Lindenkruis, Maastricht

In het historisch centrum van Maastricht staat onze woongroep met 20 woningen, die in april 2020 worden opgeleverd. Wij zijn op zoek naar actieve en in cultuur geïnteresseerde bewoners voor onze wachtlijst. Belangstellenden  zijn 55+ en kunnen woonachtig zijn in Limburg of de Regio Zuid, of overal. Wij organiseren regelmatig ontmoetingsdagen, om elkaar te leren.
Belangstellenden kunnen zich melden via idy.rutten@kpnmail.com of Henricav@gmail.com of kijk op Stichting Woongroep Maastricht    http://www.woongroepmaastricht.nl/

 

12 februari 2020

55+ Woongroep De Doorzetters, Amsterdam

Voor vrijkomende woningen in de in de toekomst wil 55+ Woongroep De Doorzetters in Amsterdam in contact komen met belangstellenden. Wij hanteren een wederzijdse kennismakingsperiode van één à anderhalf jaar voordat je op de wachtlijst kunt komen. Belangstellenden tussen de 50 en 64 jaar en woonachtig in de stadsregio Amsterdam  kunnen zich melden. Op www.woonbond.nl staat relevante inkomens- en huurinformatie. Contactpersoon De Doorzetters: Marianne Roos: 06 28 68 12 53 of woongroepdedoorzetters@gmail.com  Hier meer informatie over Woongroep De Doorzetters.

4 februari 2020

Woongroep Meer Wonen, Amsterdam

Woongroep Meer Wonen in Amsterdam Watergraafsmeer zoekt mensen voor de wachtlijst. Wij zijn een kleine 50+ woongroep met 10 sociale huurwoningen. het betreft
twee- en driekamerwoningen met balkon en  een grote gemeenschappelijke tuin op het zuiden.
Eénmaal per week drinken wij koffie in onze gemeenschappelijke ruimte waar we ook iedere maand samen borrelen en eten. We laten elkaar vrij maar waar nodig helpen we elkaar. De Woongroep staat in een groen wijkje met alleen bestemmingsverkeer nabij het Amstelstation het genaamd Julianapark. Voor meer informatie kunt u bellen met mevrouw Jos Faber, telefoon: 020 46 83 931

29 januari 2020

Woongroep Lugtensteyn, Bilthoven

Woongroep Lugtensteyn is een gemeenschap van gezellige 55+-ers. We willen graag betrokken zijn bij elkaar en geven elkaar, waar nodig, praktische steun of hulp. Dit is niet structureel of professioneel, maar wij vinden samen zijn en gelijkwaardigheid heel belangrijk, met behoud van ieders zelfstandigheid en privacy. Eigenlijk vormen we samen een ouderwets ‘buurtje’.

Zin om ook in in ons buurtje te wonen? Klik hier voor meer informatie over onze woongroep.

3 januari 2020

Vereniging Woongroep Surplus, Zeist

Voor serieuze belangstellenden is er, na een kennismakingstraject, de mogelijkheid om op een wachtlijst geplaatst te worden. De appartementen variëren in grootte van ong. 70 – 170 m2. en beschikken alle over een buitenruimte van 20 m2 of meer. Er is bij het gebouw voldoende parkeergelegenheid. Er is een ruime fietsenstalling en er zijn interne en externe bergingen.

Filosofie
De woongroep richt zich op “goed nabuurschap”: elkaar inspireren en plannen maken (zonder groepsdwang); faciliteiten delen (atelier, ontmoetingsruimte, tuin…); elkaar bijstaan bij tegenslag of ziekte (zonder de verwachting van mantelzorg). Alles er op gericht om zo lang en vitaal mogelijk zelfstandig te blijven wonen.
De omvang van het project (22 appartementen) is niet te groot (geen anonimiteit) en niet te klein (we hoeven niet allemaal elkaars “beste vrienden” te zijn).

Nadere informatie
Zie www.zeisterwerf.nl. Voor vragen: info@zeisterwerf.nl

10 november 2019

Woongroep Wilhelmina, Amsterdam

Wij hebben ruimte op onze wachtlijst voor nieuwe belangstellenden! Wij zijn een woongroep voor alleenwonende 50 plussers. De woongroep bestaat op dit moment uit 14 leden, 11 vrouwen en 3 mannen, in leeftijd variërend van ongeveer 58 tot 93 jaar. Onze groep woont sinds mei 1993 in een nieuwbouw seniorencomplex in de Helmersbuurt, bij het WG-terrein, beheerd door Stadgenoot. Wij huren hiervan 15 zelfstandige appartementen, waarvan 1 voor gemeenschappelijk gebruik. Alle woningen zijn sociale huurwoningen. Het inkomen dient daarmee in overeenstemming te zijn.

Wat is ons uitgangspunt?
Onze wens is om een vertrouwde en veilige omgeving te creëren, waarin de leden zelfstandig wonen en door middel van goed nabuurschap en gedeelde interesses de groep inspireren en levendig houden. Spreiding van taken en verantwoordelijkheden over de dagelijkse gang van zaken geeft inhoud aan de groepssamenhang. We bieden elkaar wel burenhulp, maar geen mantelzorg.

Hoe kunt u zich aanmelden?
Als u belangstelling heeft kunt u ons een mail sturen: woongroepwilhelmina@gmail.com. U ontvangt dan een contactformulier met vragen omtrent uw persoonlijke motivatie, wensen en achtergrond. Op gezette tijden bekijken wij deze formulieren en nodigen we mensen uit voor oriënterende gesprekken. Bij een vrijgekomen appartement kiest de woongroep de meest passende kandidaat.

10 november 2019

Woongroep Ouderen Buitenveldert, Amsterdam

De Woongroep Ouderen Buitenveldert werd opgericht in 1992 door een groep toen nog verspreid wonende enthousiastelingen uit dit Amsterdamse stadsdeel. Zij hadden een vooruitziende blik, zagen de voordelen van het op latere leeftijd wonen in een groep en beraamden plannen om hun ideeën te verwezenlijken. Ze kregen het voor elkaar dat een deel van het door architect Thijs Asselbergs ontworpen en in 2000 opgeleverde fraaie groen-glazen appartementencomplex aan de Van Heenvlietlaan werd bestemd voor groepsbewoning: 22 ruime, zelfstandige wooneenheden, geschikt voor een- en tweepersoonshuishoudens en een gemeenschappelijke ruimte voor gezamenlijke activiteiten.

Oude en nieuwe bewoners

Sinds de begintijd zijn er de onvermijdelijke veranderingen opgetreden in het bewonersbestand, maar het woongroepidee heeft stand gehouden. De appartementen, die beheerd worden door woningbouwcorporatie De Key, zijn ruim en goed onderhouden en wanneer er een leeg komt te staan, kan de groep via het coöptatierecht zelf een geschikte nieuwe bewoner kiezen.

Wat heeft de WOB te bieden?

Een vertrouwde, veilige woonomgeving, en medebewoners die bereid zijn om wat voor elkaar te doen als het nodig is, zoals medicijnen halen of een boodschap doen bij ziekte, voor de planten of de poes zorgen bij afwezigheid, iets leuks afspreken… Kortom: de kleine dingen die goede buren voor en met elkaar doen, maar geen intensieve bemoeienissen of mantelzorg.

Daarnaast zijn er gemeenschappelijke activiteiten: om de veertien dagen Happy Hour in de gemeenschappelijke ruimte, ook om de veertien dagen vertoning van een film, gezamenlijke maaltijden als er iemand zin heeft om te koken voor de groep (ca acht keer per jaar), Kerst- en Nieuwjaarsborrel. Deelname is niet verplicht, wel gezellig.

Buitenveldert

…is een groene wijk die in vergelijking met centrum en overige stadswijken nog relatief rustig is. In de directe omgeving liggen parken, het Amsterdamse Bos, winkelcentrum Gelderlandplein, de Zuidast en twee NS-stations. Met de fiets of met de Noord-Zuidlijn is het centrum snel en goed bereikbaar.

Belangstelling gekregen?

Onze appartementen vallen in de sociale sector en hebben het seniorenlabel (55-plus). We zijn op zoek naar kandidaten voor op onze wachtlijst, zodat we bij het vrijkomen van een flat snel een nieuwe medebewoner kunnen vinden. Inschrijven kan vanaf 55 tot 70 jaar. En voor bewoning komen alleen degenen met een jaarinkomen onder de huurgrens (€ 38.035 in 2019) in aanmerking. Belangstellenden kunnen een e-mail sturen naar onze secretaris, Dieuwertje Wilton dieuwertjewilton@kpnmail.nl met daarin kort toegelicht wie je bent en waarom je graag in een/onze woongroep wil wonen.

11 oktober 2019

Woongemeenschap “De Singel” Gouda

De woongroep is gelegen op circa 15 minuten lopen van het historisch centrum en het centraal station van Gouda. Het appartementencomplex dateert van april 2003 en staat open voor alle categorieën in de maatschappij, ongeacht ras, levensbeschouwing of politieke overtuiging. Zoals eerder opgemerkt telt het gebouw 18 appartementen, die zich deels op de begane grond (met tuintje) en deels op de eerste en tweede verdieping (lift aanwezig) bevinden. Op de eerste verdieping beschikken wij over een mooi buitenterras met meubilair en partytent. Alle appartementen beschikken over een bergruimte op de begane vloer.

Alle woningen vallen onder de regeling voor sociale huren. Dat houdt in, dat de verhuurder alleen nieuwe bewoners toelaat die voldoen aan bepaalde regels. Boven een bepaald inkomen komt men niet in aanmerking.

Sinds 1 mei 2019 bestaat de Woongroep uit 20 bewoners te weten 1 man 13 vrouwen en 3 echtparen.
Er is sprake van een evenwichtige leeftijdsopbouw, hoewel de groep ernaar streeft vooral jongere leden te werven teneinde de gemiddelde leeftijd laag te houden.
De minimum- en maximumleeftijd voor toewijzing van een woning bedraagt respectievelijk 50 en 70 jaar.Na een toelatingsprocedure kunt u aspirant-lid worden van de woongroep (wachtlijst). U bent dan welkom om deel te nemen aan diverse activiteiten van de woongroep.

Voelt u zich aangetrokken of bent u op zoek naar meer informatie, stuur een e-mail naar woongroepsingel@hotmail.comen er wordt contact met u opgenomen. Ook kunt u op deze website (LVGO) onder woongroepen Gouda ons vinden. Hier is wat meer informatie vermeld.


Woongemeenschap Lugtensteyn in Bilthoven

SSW Woongroep Lugtensteyn Bilthoven

Woongroep Lugtensteyn is een woongemeenschap van 55-plussers; de leeftijden variëren van 62 tot 94 jaar. Ons gebouw dateert uit 2000 en omvat 28 zelfstandige appartementen – eigen huisnummer en voordeur – de meeste met drie kamers (75 m2  oppervlak met aparte berging elders in het gebouw). Sommige woningen zijn iets groter en hebben een extra kamer (85 m2).

Er is een wachtlijst. Die is momenteel aan de korte kant, mede door de komst van een nieuw wooncomplex voor ouderen in Bilthoven. Ben je tussen 50 en 70 jaar en heb je belangstelling voor deze manier van samen wonen neem dan contact op metmw. Trude de Haan, tel. 030-2901678, email gh.de.haan@hotmail.com. Na een toelatingsprocedure kunt u aspirant-lid worden van de woongroep (wachtlijst). U bent dan welkom om deel te nemen aan diverse activiteiten van de woongroep.

Alle woningen in Lugtensteyn vallen onder de regeling voor sociale huren. Dat houdt in, dat de verhuurder alleen nieuwe bewoners toelaat die voldoen aan bepaalde regels. Boven een bepaald inkomen komt men niet in aanmerking voor een sociale huurwoning.

Lugtensteyn heeft een centrale ligging binnen De Bilt en Bilthoven. Er is goed openbaar vervoer, met een frequente busdienst richting Utrechtse binnenstad en Centraal Station en station Bilthoven, op loopafstand is er een bescheiden winkelcentrum en elke vrijdag een weekmarkt, en bovendien een openbare bibliotheek. De huisartsenpraktijk “Orionlaan” is gevestigd in een vleugel van het gebouw.

De sfeer in de woongemeenschap wordt bepaald door “leven en laten leven”. Elke ochtendwordt erkoffie geschonken door een van de bewoners. Iedereen is welkom op het koffie-uur, maar er is geen verplichting. Klussen in het gebouw worden vrijwillig gedaan, bijvoorbeeldklein onderhoud van de tuin en terras. Af en toe wordt er iets leuks georganiseerd. Van de bewonerswordtverwacht dat ze – vijf maal per jaar – deelnemen aan de bewonersvergadering. Dan worden besluiten genomen en afspraken gemaakt die voor iedereen bindend zijn.

Voor meer informatie kijk op onze website https://www.lugtensteyn.nl/.