Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van OuderenSubscribe Now

Woongroepen

Wegwijzer*) de termen woongroep en woongemeenschap worden op deze site door elkaar gebruikt; wij (de LVGO) bedoelen er in dit verband hetzelfde mee.

Voor het geval dat u iets meer wil weten over één of meer woongemeenschappen die lid zijn van de LVGO zijn er op onze site verschillende zoekmogelijkheden:

  • u kunt alfabetisch op woonplaats zoeken of
  • op de kaart. Hier kunt u, aan de hand van de kleur van de huisjes, zien of het om een “wonende” woongroep gaat of om een initiatiefgroep. Een oranje huisje staat voor een wonende groep; een blauw huisje is een initiatiefgroep (voor initiatiefgroepen van wie de bouw nog niet is gestart is de locatie op de kaart niet altijd gelijk aan de uiteindelijke locatie).
  • lid-woongemeenschappen kunnen het secretariaat melden wanneer er behoefte is aan nieuwe wachtlijst-kandidaten. De menukeuze “wachtlijst” geeft een (ongesorteerde) lijst van woongroepen, met contactgegevens, waar nieuwe kandidaten welkom zijn.
  • bij de menukeuze “initiatiefgroepen” krijgt u informatie van initiatiefgroepen die op zoek zijn naar nieuwe leden.

Let op: De LVGO acht zich niet aansprakelijk voor het verstrekken van juiste en actuele informatie over de aangesloten woongemeenschappen. Die informatie is afkomstig van de betreffende groepen zelf en wordt, als het goed is, ook up-to-date gehouden door die groepen.