LVGO blogSubscribe Now

Wim Kouwenhoven In memoriam

In memoriam – Wim Kouwenhoven

17 oktober 1948 – 10 november 2019

Wim Kouwenhoven

In 2016 meldde Wim zich bij het bestuur van de LVGO met de mededeling dat hij wel wat voor de vereniging wilde doen. In het jaar voor zijn formele benoeming tot secretaris door de ALV werkte hij zich zo grondig in, dat hij niet alleen de ledenadministratie maar ook het beheer van de website op zich nam. Daarnaast werd hij als bestuurslid afgevaardigd naar de redactie van Wijzer Wonen en verzorgde de lay-out van het blad.

Afrika
Hij was een groot muziekliefhebber, niet alleen om te luisteren, maar ook om zelf te spelen. Met zijn vrouw en drie dochters had hij lange tijd als onderzoeker op het terrein van onderwijsvernieuwing in Afrika gewoond, voornamelijk in Botswana. Daarheen was hij in 1983 door de VU uitgezonden. Niet alleen heeft hij er gewerkt, ze hebben er goede
vrienden gemaakt en ook daar speelde hij piano. In Amsterdam woonde hij de laatste jaren met zijn vrouw in Woongemeenschap De Voorde.

In 2017 werd vastgesteld dat hij een gevaarlijke ziekte onder de leden had. Tot dit voorjaar werkte hij volop als secretaris voor de vereniging en begin juli woonde hij nog een redactievergadering bij. In juni bezocht hij voor het laatst zijn geliefde Oerol-festival. Daarna moest hij een deel van zijn werkzaamheden afstoten. Aan het slot van zijn leven verbleef hij enkele weken in een hospice .

Stille kracht
We hebben hem leren kennen als een veelwetende stille kracht. Hij en Tineke waren 46 jaar getrouwd. Zijn afscheid werd omlijst door klassieke en Afrikaanse muziek. Aan het slot van de afscheidsbijeenkomst zongen de aanwezigen ‘Wonen, overal, nergens thuis …’.

Het bestuur en de redactie zijn hem om zijn tomeloze inzet veel dank verschuldigd.

Jaap Wiegers
Bestuur LVGO

Speak Your Mind

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.