Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van OuderenSubscribe Now

Uitslag LVGO enquete en Manifest

Meerwaarde en knelpunten gemeenschappelijk wonen

Gemeenschappelijk wonen van en door senioren is een prachtig burgerinitiatief dat helemaal past in deze tijd.
Maar hoe gaat het intussen met de woongemeenschappen en de mensen die hierin wonen? Lukt het wel om nieuwe woongroepen op te zetten? Welke knelpunten komen bestaande groepen tegen? Hoe kijken woongemeenschappen aan tegen hun situatie op het gebied van zorg en ook de meerwaarde die het leven met anderen inhoudt?
Naar deze vragen deed de LVGO in zomer 2017 zelf onderzoek door middel van een vragenlijst verspreid onder haar achterban.

De conclusies

  • Gemeenschappelijk wonen heeft grote meerwaarde, deze moet beter bekend worden
  • Huurprojecten hebben veel last van de strakke regels voor passend toewijzen. Woongemeenschappen hebben meer invloed nodig op wie er komt wonen
  • Koopgroepen hebben behoefte aan goede juridische informatie over verkoop.
  • Er is toenemend interesse voor de wijze waarop ‘zorg’ georganiseerd kan worden, zonder dat dit de bewoners te zwaar gaat belasten. We gaan dit thema op de jaarvergadering 2018 agenderen.

    Uitslag ledenraadpleging LVGO 2017


LVGO maakt gezamenlijk Manifest ‘Samen leven, gemeenschappelijk wonen’

Op donderdag 28 september 2017 organiseerde de LVGO een  bijeenkomst in woongemeenschap Castellum in Amersfoort.  Het was volgens ons de hoogste tijd om eens te praten met andere organisaties op het gebied van gemeenschappelijk wonen. Met elkaar hebben we een manifest opgesteld.

Belangrijk doel: gemeenschappelijk wonen, al dan niet met zorg, moet toegankelijk zijn voor iedereen! Samen wonen met zelfbeheer houdt mensen redzaam, ze blijven langer gezond en er is meer welbevinden. Dit geeft veiligheid, bevordert onderlinge steun en het samen-redzaam zijn en gaat eenzaamheid tegen. Jongeren en ouderen en mensen met beperkingen kunnen van betekenis zijn voor elkaar en in de buurt. De samenleving heeft hier maatschappelijk belang bij, ook met het oog op vergrijzing van de bevolking. Burgerinitiatieven die dit beogen, hebben faciliteiten nodig en kunnen hun kennis delen.

Manifest Samen Wonen definitief