Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van OuderenSubscribe Now

Statement tegen verhuurderheffing

Deze heffing voor corporaties en particuliere verhuurders in het sociale segment is op geen enkele wijze te rechtvaardigen. Omdat verhuurders de heffing doorbelasten aan huurders in de vorm van hogere huurstijgingen en minder aanbod van betaalbare huurwoningen dragen de zwakste schouders de zwaarste lasten. Huurders en woning-zoekenden zijn hierdoor de afgelopen jaren zwaar gedupeerd door hoge huren, langere wachtlijsten en slechtere woningen met hoge energielasten. De verhuurderheffing is daarmee een grote veroorzaker van armoede.

Maar ook voor een gezonde woningmarkt en economische ontwikkeling is de verhuurderheffing desastreus. Het past niet bij een eigendomsneutraal woonbeleid, waarbij burgers gelijkwaardig kunnen kiezen hoe ze wonen. De heffing heeft geleid tot een enorme afname van investeringen, met grote werkloosheid in de bouw tot gevolg. Noodzakelijke investeringen in energiebesparing, herstructurering en leefbaarheid bleven uit. Tevens stagneerde het realiseren van voldoende geschikte woningen voor mensen met een beperking en ouderen terwijl de behoefte aan deze woningen is toegenomen doordat deze groepen onder het huidige kabinetsbeleid langer zelfstandig moeten wonen. De uitstroom uit instellingen in de maatschappelijke opvang, gehandicaptenzorg en ggz­-instellingen stokt door het tekort aan betaalbare huur-woningen. Ook starters lopen tegen steeds langere wachttijden aan.

De deelnemende maatschappelijke organisaties pleiten voor een sociaal huurbeleid waarbij huurders en woningzoekenden weer centraal staan. Een beleid waarbij huren weer betaalbaar wordt door lagere huurprijzen voor zittende en nieuwe huurders. Een beleid waarbij investeringen bevorderd in plaats van ontmoedigd worden zodat tegemoet kan worden gekomen aan de toenemende vraag en de noodzaak voor energiebesparing. 

Wij roepen politieke partijen daarom op zich voor en na de verkiezingen uit te spreken voor een sociaal huurbeleid. Schaf de verhuurderheffing af en zorg voor voldoende, betaalbare en energiezuinige huurwoningen.