Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van OuderenSubscribe Now

Mantelzorg in een woongroep

Een veel gehoord misverstand is dat iemand die in een woongroep van ouderen woont voor mantelzorg automatisch kan ‘leunen’ op de anderen in de woongroep. Dat is niet zo; een bewoner in een woongroep is niet automatisch mantelzorger voor zijn/haar medebewoners. Dat kunnen en mogen we ook niet verwachten van onze medebewoners.

Wat we wèl in een woongroep van elkaar mogen verwachten is dat we ons natuurlijk iets van elkaar aantrekken. Net als in een ouderwets buurtje (hoezo ouderwets?), waar we elkaar gewoon een beetje in de gaten houden. Waar nodig, als we kunnen, iemand met gewone dagelijkse dingen bijstaan. “Naoberschap” is een mooie term daarvoor.

Maar wat is mantelzorg eigenlijk?

De algemene definitie van mantelzorg is “… onbetaalde zorg voor zieke of gehandicapte familieleden of vrienden”. Het gaat bij mantelzorg om intensieve zorg voor langere tijd. Daarnaast kennen we het begrip “gebruikelijke zorg”.

Bij mantelzorg duurt de verzorging meer dan 8 uur per week of langer dan 3 maanden. Gebruikelijke zorg is de normale dagelijkse zorg van gezinsleden en huisgenoten voor elkaar. Bijvoorbeeld zorg voor het huishouden of zorg voor de kinderen.

En wat zijn mantelzorgers?

Een mantelzorger is iemand die langdurig en onbetaald voor iemand zorgt die (chronisch) ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is. Het moet ook iemand zijn met wie hij/zij een persoonlijke band heeft. Dat kan een familielid zijn, maar ook een vriend of kennis. Een mantelzorger is geen beroepskracht.

Ook een mantelzorger heeft soms tijd voor zichzelf nodig. Zo iemand kàn dan regelen dat de zorg tijdelijk overgenomen wordt. Bijvoorbeeld door een beroepskracht of vrijwilliger. Dit wordt respijtzorg genoemd.

Meer lezen?

MezzoVia de site van Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg, kunt u meer informatie vinden over allerlei zaken die te maken hebben met mantelzorg. Klik op het Mezzo logo hiernaast om naar die site te gaan. Mezzo heeft ook een aparte site die speciaal gaat over respijtzorg. Die heet de Respijtwijzer.

 

Zuster Jansen thuiszorg bericht:

Graag willen wij de bezoekers van LVGO meer informatie verschaffen over respijtzorg. We merken namelijk dat veel mantelzorgers helaas nog niet goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden van respijtzorg. Een slechte zaak, want door de vergrijzing neemt de druk op mantelzorgers alleen maar toe. Steeds vaker worden mantelzorgers daardoor zelf ziek.

Om mantelzorgers en zorgbehoevenden meer bewust te maken van de waarde van respijtzorg, hebben we daarom een zeer uitgebreid en informatief artikel geschreven over deze belangrijke mantelzorgondersteuning: https://www.zusterjansen.nl/zorgkompas/respijtzorg

In het artikel kunt u de volgende onderwerpen terugvinden met betrekking tot respijtzorg:

  • Wat respijtzorg precies betekent – en waarom het zo belangrijk is
  • Welke vormen van respijtzorg er zijn
  • Hoe u deze ondersteuning aanvraagt – en wat de kosten zijn

.