Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van OuderenSubscribe Now

Woongroep Hof van Welna

Contactgegevens:

Contactpersoon:
Alex van Amstel
E-mail:
avamstel@kpnmail.nl
Telefoon:
06-51619481

Eigenschappen woongroep:

Naam:
Woongroep Hof van Welna
Adres:
Welnastraat 803
Postcode en plaats:
1096 GJ Amsterdam
Provincie:
Noord Holland
Ligging:
In deze nieuwe wijk “het Amstelkwartier” zijn voor de woongroep 12 zelfstandige twee- en driekamerappartementen gebouwd (verwachte oplevering: half mei 2014) die gesitueerd zijn op drie verdiepingen, met elk vier woningen. De helft van alle woningen ligt aan de noordoostzijde met schuin uitzicht op de Amstel en de andere helft ligt aan de zuidwestzijde.
Alle woningen hebben een balkon en een open keuken.
De drie etages hebben een eigen opgang, zijn onderling verbonden met een gezamenlijk te gebruiken trapportaal en zijn in principe niet toegankelijk voor omwonenden. De lift in het woonblok wordt ook gebruikt door bewoners in het woonblok buiten de woongroep. Helaas bleek tijdens het ontwikkelingsproces van het woonproject het niet meer haalbaar om de geplande gemeenschappelijk te gebruiken woning aan te houden. Wel is er een gemeenschappelijke tuin van ± 90 m².
De woonoppervlakten liggen tussen 61-68 m². Het betreft huurwoningen die in eerste verhuur als sociale huurwoningen worden verhuurd en allen een gelijke maximale huurprijs hebben die per 01-07-2014 € 699,- zal zijn (incl. subsidiabele servicekosten).
Huur / Koop:
Huurwoningen
Status:
Wonend
Wachtlijst:
Het is mogelijk dat geïnteresseerden die niet direct op zoek zijn naar een woning maar op termijn, zich kunnen aanmelden. Zie emailadres contactpersoon.
Oppervlakte woning:
61-68 m2
Prijs:
per 01-07-2014 € 699,--
Aantal woningen:
12

Informatie over de woongemeenschap

Activiteiten

Wij zijn bezig hier invulling aan te geven. In iedere geval zullen er regelmatig gezamenlijke maaltijden en contactmomenten worden georganiseerd. De huidige samenstelling van de woongroep kenmerkt zich door verschillende persoonlijkheden die nog actief en energiek in het leven staan en verschillende interesses en bezigheden hebben.

Een aantal interesses worden gedeeld, zoals op het gebied van muziek, kunst, filosofie, tuin en planten.

Kandidaat

Zie onder ‘Wachtlijst’

Profiel

Onze doelstelling is een woongroep te vormen met nog actief in het leven staande mensen vanaf ongeveer 50 jaar met als belangrijkste gedeelde uitgangspunten:  zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in een prettige en veilige woonomgeving, sociale betrokkenheid bij elkaar en op de buurt.

Ons streven is:

  • omgeven te worden door vertrouwde mensen;
  • bij deze mensen steun, inspiratie en gezelligheid te vinden;
  • de eigen kwaliteit en die van elkaar aan te spreken en in te zetten voor de woongroep en voor de buurt;
  • bij het ouder worden lang zelfredzaam te blijven.
  • om in gezamenlijk overleg en zo mogelijk volgens principes van sociocratische besluitvorming tot afspraken te komen die voor het gezamenlijk wonen gewenst zijn.
  • privacy van de woongroepsleden te respecteren.
  • betrokkenheid op elkaar maar met respect voor ieders behoefte aan vrijheid.

Dit alles in een eigen zelfstandige woning binnen een groter verband.