Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van OuderenSubscribe Now

Woongroep de Voorde

Contactgegevens:

Foto:
foto van Woongroep de Voorde
Contactpersoon:
Pia Kemper
E-mail:
s.kemper4@kpnplanet.nl

Eigenschappen woongroep:

Naam:
Woongroep de Voorde
Adres:
Schinkelhavenkade 49 A
Postcode en plaats:
1075 VS Amsterdam
Provincie:
Noord Holland
Ligging:
Op loopafstand is er een bus, tram, winkelcentrum en gezondheidscentrum aanwezig.
Huur / Koop:
Huurwoningen
Status:
Wonend
Wachtlijst:
Geen (zie profiel)
Oppervlakte woning:
6 woningen 65 m2 en 2 woningen 100 m2
Prijs:
Zie profiel
Aantal woningen:
8

Informatie over de woongemeenschap

Activiteiten

Van een ieder wordt verwacht deel te nemen aan de gezamenlijke maaltijd op woensdagavond (18:30u) die per toerbeurt door 2 mensen worden bereid. Facultatief is het borreluur op zondagmiddag om 17:00u. Er is een jaarvergadering en drie keer per jaar een ledenvergadering. Aan het eind van het jaar is er een feestelijke maaltijd, in de zomer een borrel voor de buurtbewoners. Er zijn aanspreekbare personen voor bepaalde activiteiten zoals, huismeesterschap, tuin, kooklijst, huishoudelijke dienst.

In de gemeenschappelijke ruimten vinden de leden elkaar bij het uitoefenen van gezamenlijke hobby’s: muziek maken, film kijken, beeldhouwen, tekenen en schilderen. Ook buurtbewoners doen hier aan mee.

Kandidaat

Er is geen ballotagecommissie. Voor toelating tot de woongroep geldt de volledige overeenstemming van alle bewoners.

Profiel

De woongroep werd opgericht in 1986 door een groep mensen die zich betrokken voelde bij de oecumenische beweging en bij wat er in de maatschappij gebeurt. Anno 2016 herkennen enkele groepsleden zich hierin nog steeds. In ieder geval is betrokkenheid bij de maatschappij voor alle groepsleden belangrijk. Lid worden van de groep is een bewuste keuze voor deelname aan de groep met behoud van zelfstandigheid.

Deelname aan de groep vraagt medeverantwoordelijkheid, belangstelling en aandacht voor elkaar en zorg voor elkaar. De mate waarin wederzijdse hulp wordt geboden kan van persoon tot persoon verschillen, afhankelijk van eigen aard en omstandigheden.

Het organiseren van groepsbindende activiteiten wordt als belangrijk gezien. Behoud van zelfstandigheid impliceert dat men elkaars privacy respecteert.

De groep bestaat uit 11 personen, vier mannen en zeven vrouwen, in de leeftijd van 53 tot 87 jaar. Omdat het verloop in de groep minimaal is en kandidaten op een wachtlijst erg lang zouden moeten wachten is besloten de wachtlijst af te schaffen. Wie interesse heeft voor de groep kan dat kenbaar maken en wordt geïnformeerd wanneer er een plaats beschikbaar komt. Dan kan een ieder ‘solliciteren’, dus ook kandidaten die op het laatste moment op een advertentie reageren.

Met de woningcorporatie Rochdale is (vooralsnog) het volgende afgesproken:

  • er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen sociale en vrije sectorwoningen;
  • bij inkomen beneden ‘de loongrens’ (= iets meer dan € 34.000,-) geldt de maximale sociale huur: ca. € 705,-, bij inkomen boven  loongrens is de huur 1/3 deel van het netto maandinkomen.