Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van OuderenSubscribe Now

Woongroep De Singel

Contactgegevens:

Foto:
foto van Woongroep De Singel
Contactpersoon:
Roos Lafeber
E-mail:
rooslafeber@versatel.nl
Telefoon:
0182-515530

Eigenschappen woongroep:

Naam:
Woongroep De Singel
Adres:
Groen van Prinsterersingel 17-B
Postcode en plaats:
2805 TD Gouda
Provincie:
Zuid Holland
Ligging:
De woongroep is gelegen op circa 15 minuten lopen van het centrum en het centraal station van Gouda. Zo nodig kunnen deze locaties om het half uur met de buslijnen 4 en 178 worden bereikt.
Alle intercitytreinen tussen Utrecht en Rotterdam/Den Haag doen Gouda aan.
In de nabijheid van de woongroep bevindt zich het Het Groene Hart (regio) ziekenhuis en een supermarkt. Ook de Reeuwijkse plassen bevinden zich in onze directe nabijheid. Dit fantastisch natuurgebied leent zich bij uitstek voor een sportieve wandeling of een mooie fietstocht.
Op cultureel gebied heeft Gouda veel te bieden. Naast meerdere bioscopen heeft Gouda een schitterende Schouwburg, waar nagenoeg dagelijks voorstellingen met bekende acteurs/artiesten of gerenommeerde gezelschappen worden gegeven.
In de directe omgeving is voldoende gratis parkeergelegenheid.
Huur / Koop:
Huurwoningen
Status:
Wonend
Wachtlijst:
Wachtlijst
Oppervlakte woning:
3-kamerappartementen 74 m², 4-kamerappartementen 88-92 m².
Prijs:
Per 1 juli 2013 incl. servicekosten € 573,00 tot € 620,00 per maand. Huursubsidie mogelijk.
Aantal woningen:
14 drie- en 4 vierkamerappartementen

Informatie over de woongemeenschap

Activiteiten

De woongroep kent sinds de oprichting een kookgroep, welke om de twee maanden in de gemeenschappelijke ruimte op basis van vrijwillige deelname voor bewoners en bij toerbeurt belangstellenden een maaltijd verzorgt w.o. een Paasontbijt en een barbecue. Deze maaltijden voorzien in een grote behoefte.
Verder is een hobbyclub schilderen actief, die hun schilderijen permanent op éen van de muren in de centrale hal tentoonstellen. Het resultaat mag er zijn.
Zowel op cultureel als op sportief gebied zijn er initiatieven. Wie een leuk idee heeft zoekt een maatje.
Daarnaast functioneren de beheercommissie voor de gemeenschappelijke ruimte w.o. het terras en de statuten/huishoudelijkreglementcommissie naar tevredenheid van de woongroep.
Voor een praatje, een kopje koffie of een glaasje is de gemeenschappelijke ruimte twee keer in de week open en wel op maandagochtend en vrijdagavond. De bardiensten worden bij rooster bekend gemaakt en ook de belangstellenden op de wachtlijst mogen op basis van vrijwilligheid meedoen.
Voor de bewoners in de wijk bevindt zich in de directe nabijheid van de woongroep een jeu de boulesbaan.

Kandidaat

Met elke belangstellende, die de wens te kennen heeft gegeven in de woongroep te willen wonen, zal een gesprek met minimaal twee bestuursleden van de woongroep plaatsvinden. In dit gesprek zal aandacht worden besteed aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de woongroep, het verwachtingspatroon en de kansen voor betrokkene op de toewijzing van een woning.
Normaliter volgt op het gesprek als hiervoor bedoeld een kennismakingsperiode van 6 maanden, om elkaar enigszins te leren kennen. Tijdens deze periode kan de belangstellende op verzoek worden toegevoegd aan het bardienstrooster en wordt van hem of haar verwacht de in die periode te houden algemene ledenvergaderingen bij te wonen.
Van de belangstellende wordt verder verwacht, dat hij/zij in de kennismakingsperiode tenminste één keer per maand (inclusief de bardiensten) de gemeenschappelijke ruimte van de woongroep tijdens de openingstijden bezoekt, alsmede op uitnodiging een gezamenlijke maaltijd.
Na afloop van de kennismakingsperiode wordt schriftelijk in de eerst volgende algemene ledenvergadering het besluit over toelating van de belangstellende tot lid van de vereniging genomen. Om tot lid te worden toegelaten dient de belangstellende niet jonger dan 50 en niet ouder dan 65 jaar te zijn. Ingeval van partnerschap geldt het voorgaande alleen voor de jongste partner.

Profiel

Het appartementencomplex dateert van april 2003 en staat open voor alle categorieën in de maatschappij, ongeacht ras, levensbeschouwing of politieke overtuiging.
Zoals eerder opgemerkt telt het gebouw 18 appartementen, die zich deels op de begane grond (met tuintje) en deels op de eerste en tweede verdieping (lift aanwezig) bevinden. Op de eerste verdieping beschikken wij over een mooi buitenterras met meubilair en partytent.
Sinds 1 januari 2010 bestaat de Woongroep uit 23 bewoners te weten 9 vrouwen en 7 echtparen. Op die datum was de jongste 61 en de oudste 85 jaar en de gemiddelde leeftijd 73 jaar.
Er is sprake van een evenwichtige leeftijdsopbouw, hoewel de groep ernaar streeft vooral jongere leden te werven teneinde de gemiddelde leeftijd laag te houden.
De minimum- en maximumleeftijd voor toewijzing van een woning bedraagt respectievelijk 50 en 70 jaar.
Binnen de woongroep is sprake van diverse levensovertuigingen. Desondanks kan gesproken worden van een hechte groep, die elkaars opvattingen respecteert.
Alhoewel zich op dit moment onder de huidige bewoners geen rokers bevinden is roken in principe alleen toegestaan achter de eigen voordeur van ieders appartement.