Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van OuderenSubscribe Now

Initiatiefgroep HO2 – Toekomstige woonvormen in Hengelo 2022

Contactgegevens:

Website:
http://www.facebook.com/ho2hengelo/
Contactpersoon:
Jos Blokhuis
E-mail:
ho2hengelo@gmail.com
Telefoon:
0621161312

Eigenschappen woongroep:

Naam:
Initiatiefgroep HO2 – Toekomstige woonvormen in Hengelo 2022
Adres:
Landmansweg, 212
Postcode en plaats:
7557 XL Hengelo
Provincie:
Overijssel
Ligging:
Hengelo als basis en het buitengebied rondom de stedendriehoek Hengelo-Enschede-Oldenzaal, bijv. het Zuidkamp (voormalig defensiekampement) net ten noorden van Enschede.
Huur / Koop:
Huur- en koopwoningen
Status:
Initiatief
Aantal woningen:
12, te betrekken in 2022

Informatie over de woongemeenschap

Profiel

De initiatiefgroep “de Noabers” is inmiddels uitgegroeid tot een stevige werkgroep met 15 leden.
De werkgroep richt zich op locaties in of nabij het centrum van Hengelo waar tussen de 50 en 75 wooneenheden gerealiseerd kunnen worden vanaf 2022. En het wordt nadrukkelijk een meergeneratie-woonvorm met 6 innovatieve pijlers:
1. Modern noaberschap
Sociaal inclusief wonen én maatschappelijk actief zijn, door winkels, werkplaatsen, ateliers en centrale voorzieningen op de begane grond;
2. Energie-neutraal wonen
En ook zelf energie gaan leveren door slimme combinaties van aqua-thermie, zonne-energie, windenergie en waterkracht;
3. Watermanagement
Gebruik van hemelwater, oppervlaktewater en grondwater en tevens hergebruik van drinkwater en vuil water;
4. Vergroening
Ecologie en biodiversiteit in de binnenstad stimuleren door horizontale daktuinen en verticale bossen. Hengelo heeft géén stadsparken, hooguit één plantsoen. Wij willen minimaal een tweede plantsoen toevoegen aan het centrumbeeld;
5. Vernieuwende architectuur
Ontwerpen en bouwen met vervangbare modules en flexibele indelingen. Levensloopbestendige woningen die eenvoudig aanpasbaar zijn aan nieuwe ontwikkelingen en waarin domotica een belangrijke rol speelt;
6. Eerlijke financiering
Alternatieve financiering in coöperatie-vorm waardoor wonen in de binnenstad – dichtbij alle stedelijke voorzieningen – voor iedereen haalbaar en betaalbaar is.