Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van OuderenSubscribe Now

Ledenraadpleging 2019

LVGO Ledenraadpleging zomer 2019

De LVGO behartigt de belangen van woongemeenschappen van 50plus. Maar wat verdient hierin volgens u onze speciale aandacht? Wat speelt er momenteel binnen uw woongemeenschap of initiatiefgroep en wat ziet u als belangrijke ontwikkelingen en uitdagingen voor de komende jaren?

Deze zomer nodigde het bestuur de leden van de LVGO uit mee denken via een ledenraadpleging. Deelname hieraan is inmiddels gesloten. De resultaten zullen aan de orde komen op de Algemene Ledenvergadering, maart 2020.

Iedereen hartelijk dank voor zijn of haar inbreng!

Het bestuur van de LVGO