Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van OuderenSubscribe Now

Het Pact voor Ouderenzorg en verwante zaken

Praktijktafel tegen eenzaamheid

Zo’n 100 mensen uit het hele land, variërend van vrijwilligers tot zorgondernemers, schoven 20 februari aan bij de praktijktafel over eenzaamheid. De bijeenkomst was georganiseerd door het ministerie van VWS en Coalitie Erbij. Ook de LVGO zat aan.

Allereerst presenteerde het ministerie enkele cijfers. Wat opviel was dat van de Nederlanders ouder dan 75 jaar 54% eenzaam is en 11% zichzelf zeer eenzaam vindt. Het probleem zal alleen maar groeien als meer mensen langer zelfstandig blijven wonen. De praktijktafel stelde vervolgens twee zaken aan de orde:

  1. Hoe kom je eenzame mensen op het spoor?
  2. Hoe onderneem je actie in het bestrijden van eenzaamheid?

Vertegenwoordigers van de gemeenten Rotterdam en Amsterdam vertelden over de aanpak in deze steden. Zo worden in Rotterdam alle 70+ inwoners bezocht. Na de gesprekken is er een follow-up. In Amsterdam wordt gepoogd de aanpak te baseren op de uitkomsten van onderzoek. Na het verhaal van drie ervaringsdeskundigen werd in groepjes (praktijktafels) naar oplossingen gezocht.

Het was een inspirerende bijeenkomst. Met heel verschillende organisaties, vrijwilligers en professionals werden in korte tijd veel ervaringen, ideeën en actieplannen gedeeld. Goed dat de LVGO hierbij was; gemeenschappelijk wonen van ouderen kan een bijdrage leveren in de strijd tegen vereenzaming van ouderen.

Lees meer