Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van OuderenSubscribe Now

Doelstelling

Doelstelling van het gemeenschappelijk wonen van ouderen is, kort samengevat, het creëren van gezamenlijke projecten waarin men met leeftijdsgenoten op een zodanige manier samen kan wonen dat er een gezonde balans ontstaat tussen behoud van zelfstandigheid èn privacy enerzijds en onderlinge betrokkenheid en enige zorg voor elkaar anderzijds. Professionele zorg is daarbij geen uitgangspunt.

Wel een uitgangspunt is de gedachte dat daarmee vereenzaming van ouderen in belangrijke mate kan worden voorkomen, en daarmee ook “uitstel van zorgbehoefte” ontstaat, d.w.z. dat men langer zelfstandig kan blijven.

Dit (en dus ook de maatschappelijke relevantie) is bevestigd in verschillende onderzoeken. Bijvoorbeeld een onderzoek van het Verwey Jonker instituut in 2008:

Gemeenschappelijk wonen op leeftijd
Zorgposities en sociale netwerken van ouderen in woongemeenschappen

Opdrachtgever voor dit onderzoek was de FGW (Federatie Gemeenschappelijk Wonen), waarin de belangenorganisaties LVGO (Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen) en de LVCW (Landelijke Vereniging Centraal Wonen) samenwerken.

Ten aanzien van toegankelijkheid van het gemeenschappelijk wonen van ouderen is het beginsel nog steeds dat deze woonvorm toegankelijk moet zijn voor iedereen die in een woongemeenschap cq woongroep wil gaan wonen, ongeacht inkomen en sociale positie.

Om het gemeenschappelijk wonen vorm en inhoud te kunnen geven is het van groot belang dat groepen invloed hebben op de samenstelling, de populatie, van hun woongroep/woongemeenschap, anders gezegd; een groep moet haar eigen leden kunnen kiezen.