Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van OuderenSubscribe Now

Gemeenschappelijk wonen

is een ‘vlag’ die vele ladingen dekt. Er zijn allerlei woonvormen die daaronder vallen. Wij, de LVGO, zijn al ruim 30 jaar de landelijke belangenbehartiger speciaal voor het gemeenschappelijk wonen van Ouderen. Daarover vindt u veel informatie op deze website.


Gelukkig oud worden in je buurt

Is dat ook gemeenschappelijk wonen? Hmm, niet precies eigenlijk. Of, op een bepaalde manier, misschien toch wel? Een samenwerkingspartner (en ook LVGO lid) van ons, namelijk de Stichting KilimanjaroWonen, heeft een heldere visie daarop. Om die visie te verduidelijken hebben ze, samen met zorgverzekeraar VGZ, een YouTube filmpje gemaakt. De moeite van het bekijken waard.

logo_kilimanjarowonenNaast die activiteit houdt KilimanjaroWonen zich ook bezig met het begeleiden van CPO initiatieven in het Brabantse op het gebied van het gemeen-schappelijk wonen (o.a. van ouderen). En dat is ook het terrein waarop onze samen-werking zich hoofdzakelijk beweegt.

Meer informatie over gemeenschappelijk wonen van ouderen