Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van OuderenSubscribe Now

Gemeenschappelijk wonen

De LVGO is de landelijke vereniging voor belangenbehartiging van woongemeenschappen (woongroepen) van 50-plussers en/of initiatieven daartoe. Wat is gemeenschappelijk wonen en is het iets voor jou?


Gelukkig ouder worden in je buurt

Is dat ook gemeenschappelijk wonen? Hmm, niet precies eigenlijk. Of, op een bepaalde manier, misschien toch wel? Een samenwerkingspartner (en ook LVGO lid) van ons, namelijk de Stichting KilimanjaroWonen, heeft een heldere visie daarop. Om die visie te verduidelijken hebben ze, samen met zorgverzekeraar VGZ, een YouTube filmpje gemaakt. De moeite van het bekijken waard.

logo_kilimanjarowonenNaast die activiteit houdt KilimanjaroWonen zich ook bezig met het begeleiden van CPO initiatieven in het Brabantse op het gebied van het gemeen-schappelijk wonen (o.a. van ouderen). En dat is ook het terrein waarop onze samen-werking zich hoofdzakelijk beweegt.

Meer informatie over gemeenschappelijk wonen van ouderen