Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van OuderenSubscribe Now

Ook in Wijzer Wonen?

Ons blad is een ledenblad. Dat betekent wat ons betreft dat al onze leden en bewoners van aangesloten woongemeenschappen een bijdrage kunnen leveren.

Wilt u eenmalig een artikel schrijven, bijvoorbeeld over een specifiek onderwerp? Neem in dat geval tijdig contact op met de redactie. Wij kijken dan in welk van de volgende (thema)nummers het artikel het beste past en houden er ruimte voor vrij. Dit geldt ook wanneer u een reactie wilt schrijven op een reeds verschenen artikel. Uw bijdragen worden altijd beoordeeld door de redactie en eventueel bewerkt en of ingekort. De te plaatsten versie leggen we eerst aan u voor.

De deadline voor het winternummer 2018 is 22 oktober. Vanaf eind 2018 vindt u hier de uiterste inleverdata voor de vier nummers van 2019 en de bijhorende thema’s.

Mocht u regelmatig willen schrijven of fotograferen voor Wijzer Wonen, laat het ons weten! Wijzer Wonen wordt geheel door vrijwilligers gemaakt. Extra inbreng – liefst van mensen met enige ervaring – is welkom.

U kunt de redactie bereiken via redactie@lvgo.nl