Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van OuderenSubscribe Now

Ook in Wijzer Wonen?

Wijzer Wonen is het ledenblad van de LVGO: Ieder lid of bewoners van aangesloten woongemeenschappen of initiatiefgroepen zijn van harte uitgenodigd een bijdrage te leveren.

Wil je eenmalig een artikel schrijven, bijvoorbeeld over een specifiek onderwerp? Neem in dat geval tijdig contact op met de redactie. Wij kijken dan in welk van de volgende (thema)nummers het artikel het beste past en houden er ruimte voor vrij. Dit geldt ook wanneer je een reactie wilt schrijven op een reeds verschenen artikel. Bijdragen worden altijd beoordeeld door de redactie en eventueel bewerkt en of ingekort. De te publiceren versie leggen we eerst aan je voor.

Wil je regelmatig schrijven of fotograferen voor Wijzer Wonen, laat het ons weten! Wijzer Wonen wordt geheel door vrijwilligers gemaakt. Extra inbreng – liefst van mensen met enige ervaring – is welkom.

Je kunt de redactie bereiken via redactie@lvgo.nl

De redactie van Wijzer Wonen

Van links naar rechts: Ellie Tap, Aleid van Papenrecht, Art Touw, Louis Raaijmaakers, Maria Leemreize, Wim Kouwenhoven en Peter Leenhouts.