Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van OuderenSubscribe Now

Kwartaalblad Wijzer Wonen

Benieuwd naar nieuwe woonvormen van en voor 50-plussers?
Meer weten over de laatste ontwikkelingen rond gemeenschappelijk wonen?
Leren van de ervaringen van de vele (andere) woongemeenschappen die Nederland kent?
Lees dan Wijzer Wonen!

Wijzer Wonen is het ledenblad van de LVGO en verschijnt vier keer per jaar. In ieder nummer staat een thema centraal dat actueel is voor huidige en toekomstige bewoners van woongemeenschappen van ouderen.

Het winternummer 2018 ging over de feestdagen en andere bijzondere momenten en gebeurtenissen in een woongemeenschap. Het lentenummer 2019 heeft als thema Vernieuwing en het zomernummer zoemt in op de vele vormen van Delen.

Leden van de LVGO krijgen Wijzer Wonen thuisgestuurd. Niet-leden kunnen zich aanmelden voor een abonnement of een los nummer aanvragen via contactformulier


Artikelen uit Wijzer Wonen

  • ‘De nieuwe senioren kunnen zich revolutionair opstellen’. 

Floris Alkemade is sinds 2015 Rijksbouwmeester en voorzitter van het College van Rijksadviseurs. Naast zijn architectenbureau FAA heeft hij een lectoraat aan de Amsterdamse Academie van Bouwkunst – We hadden een interview met hem in Rotterdam in het fraaie HAKA-gebouw, tussen zijn drukke bezigheden door. Lees het interview hier.

  • Waarom ga je in een groep wonen?

Yvon Hoogendijk, van Grijze Lente, heeft een symposium bezocht over vergrijzing in Overijssel. ‘Mijn vermoedens werden bevestigd. Uit onderzoek blijkt dat het met de meeste ouderen heel goed gaat. Ze geven zichzelf gemiddeld een 7,8!’ Lees het interview hier.