Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van OuderenSubscribe Now

Het bestuur zoekt

De organisatie van de LVGO bestaat uit vrijwilligers. Zij werken tegen onkostenvergoeding. Alle onderstaande functies betreffen dan ook vrijwilligersfuncties. 


Twee vacatures binnen het LVGO-bestuur

Binnen het bestuur is momenteel plaats voor twee bestuursleden, die eind 2019 kunnen instromen als aspirant-bestuurslid. Waardoor zij uitgebreid met ons en wij met hen kennis kunnen maken. In maart 2019 volgt voordracht tot benoeming door de jaarvergadering.

Vacature Bestuurslid Advies en Ondersteuning Leden

Voor deze functie zoeken we bij voorkeur iemand met juridische know how en/of interesse in mediation of andere wijzen van ondersteuning en advies aan onze leden.

Taken

Voor deze functie zoeken we bij voorkeur iemand met juridische kennis en/of interesse in mediation. Of andere wijzen van ondersteuning en advies aan onze leden

Taken

 • Eerste aanspreekpunt voor vragen voor advies en ondersteuning vanuit onze leden
 • Verstrekken van informatie over gemeenschappelijk wonen
 • Contactpersoon voor de werkgroep Mediation bij de LVGO, die de leden advies geeft en mediation in geval van conflicten (Eerste Hulp bij Ongenoegen)
 • Zo mogelijk geven van advies over statuten, huishoudelijk reglementen en andere juridische aspect en van gemeenschappelijk wonen

Vacature 2e Secretaris

De LVGO kent een tweetal secretarissen. Het werk wordt in onderling overleg verdeeld en waargenomen. De secretaris is een spin in het web en heeft er plezier om samen met zijn/haar collega de interne organisatie optimaal te laten functioneren.

Taken:

 • Opstellen en monitoren van de jaarkalender
 • Opstellen i.s.m. de voorzitter van de agenda van de bestuursvergadering
 • Maken en rondsturen van notulen en vergaderstukken van de bestuursvergaderingen
 • Opstellen van het inhoudelijke jaarverslag
 • Archivering
 • Eventueel een rol binnen de webredactie en inhoud of vormgeving ledenblad Wijzer Wonen

Wat we te bieden hebben:

 • waardevol werk dat ertoe doet
 • verbreding van je scope op gemeenschappelijk wonen
 • fijne samenwerking in het bestuur
 • de mogelijkheid om echte invloed te hebben voor senioren die samen goed oud willen worden
 • een onkostenvergoeding
 • tijd en contacten om je in te werken

Wat we vragen:

 • bereidheid om eens per 5 tot 6 weken met ons te overleggen, elke keer in een andere woongemeenschap, zodat je door heel Nederland reist en de achterban op een leuke manier leert kennen
 • affiniteit met woongemeenschappen
 • bereidheid om een uitdagende bestuursol te vervullen

Belangstelling?

Heb je belangstelling in deze veelzijdige bestuursfuncties en wil je de LVGO helpen haar doelen te verwezenlijken? Stuur ons vóór 1 december 2019 een mailtje via kantoor@lvgo.nl, dan nemen we zo snel mogelijk contact op.


Redacteuren Wijzer Wonen

De redactie van Wijzer Wonen kan nog wat versterking gebruiken. Interesse om mensen te interviewen en artikelen te schrijven over gemeenschappelijk wonen? Of zin de redactie te helpen bij de opmaak van ons ledenblad? Mail dan een korte introductie van jezelf naar redactie@lvgo.nl
Meer informatie over (de redactie van) Wijzer Wonen vind je hier.


Leden voor een mediation-groep

Iedereen heeft wel eens een verschil van mening. Of het nu op je werk is, in je relatie, in het verkeer, of in je woongroep. En meestal komen we daar ook wel weer netjes uit. Maar dat lukt niet altijd. En dan is het handig als je er iemand bij kunt halen die het snapt, die onpartijdig is, en die goede raad en bemiddeling kan verschaffen.

Als het gaat om een dergelijk probleem in je woongroep, dan kun je er bijvoorbeeld de LVGO bij halen: een van onze vormen van service aan de leden. We gaan samen het gesprek aan, kijken waar de schoen wringt, en zoeken naar een voor alle betrokkenen aanvaardbare oplossing. Je moet uiteindelijk wel met elkaar verder!

Voor dat werk zoeken we mensen die daarin ervaren zijn. Je vormt – in eerste instantie met bestuurslid Gerard Broeksteeg – een intervisie-achtig groepje, die elkaar met raad en daad bijstaan en van elkaar leren. En uiteindelijk ga je zelf aan de slag, bij een woongroep met een probleem. Ook dan met volop mogelijkheden van steun en intervisie. Iets voor jou misschien? Neem contact op met Gerard Broeksteeg en praat het met hem door.


Sprekers en geïnterviewden

Op de ALV van 7 maart 2019 hebben we gevraagd of er leden zijn die als ‘spreker’ of ‘geïnterviewde’ willen optreden als het LVGO hiervoor benaderd wordt. We hebben nu al twee sprekers en twee interviewees, maar de lijst kan nog groter. Heb je interesse? Mail dan naar secretaris@lvgo.nl en we nemen contact met je op.