Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van OuderenSubscribe Now

Bestuur

Samenstelling LVGO bestuur per 1 maart 2017:

  • Gerard Broeksteeg, algemeen bestuurslid
  • Gabriëlle Verbeek
  • Wim Kouwenhoven, secretaris
  • Jaap Wiegers, 2e secretaris
  • Pietjan Siderius, penningmeester

Bestuursleden zijn benoemd tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV).

Over wat onze ambities inhouden willen we, als altijd, graag met u praten. Bel ons telefoonnummer 0308200965 (vragen naar de secretaris) of gebruik het contactformulier op deze site.