Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van OuderenSubscribe Now

Zelfredzaam en samen-redzaam

LVGO agendaThemamiddag – VOLGEBOEKT

Bewoners in woongemeenschappen geven elkaar burenhulp en onderlinge steun. Wonen in een woongemeenschap  helpt om samen lang gezond en zelfredzaam te blijven samen. Wat kan je hierin zelf doen? Hoe houd je de regie, als persoon en als groep?

Op deze bijeenkomst krijg je praktische informatie en tips voor het goed omgaan met zorg en preventie in de woongemeenschap. Wat kan je doen in risicovolle situaties en beter nog, hoe kunnen deze situaties worden voorkómen. En wat kunnen we van elkaar leren als het gaat om zelfredzaam te blijven?

De middag wordt georganiseerd door de LVGO samen met woongemeenschap Kruisstraat in Utrecht en het Rode Kruis.

Datum: vrijdag 21 februari 2020 (7 december is komen te vervallen)
Tijd: 13.00 tot 16.30 uur (inloop vanaf 12.30 uur)
Locatie: Woongemeenschap Kruisstraat 36, 3581 GK Utrecht
Voor wie? (aankomend) bewoners van woongemeenschappen 50plus
Toegang: Voor koffie, thee en dergelijke vragen we een bijdrage van €5,- per persoon aan
leden. Niet-leden: € 14,50.
Nog geen lid? Word lid en krijg als welkom gratis toegang tot deze middag. Lidmaatschap vanaf € 22,50 p/jr.  Leden ontvangen vier keer per jaar het LVGO-ledenblad Wijzer Wonen.

Programma

13.00 uur:          Ontvangst en welkom

13.10 uur:          Goed voorbereid op risico’s thuis

Yolanda Stil, trainer bij het Nederlandse Rode Kruis en bestuurslid LVGO

De meeste risico’s loop je thuis. Vaak hadden problemen voorkómen kunnen worden en/of de gevolgen daarvan beperkt. Deelnemers aan deze themamiddag ontvangen voorlichtingsmateriaal en tips speciaal door het Rode Kruis ontwikkeld om risico’s thuis te herkennen. Van tips bij koude tot gebruik van een meterkastkaart, van EHBO-app tot AED.  Voor jezelf én wat je in geval van nood kunt betekenen voor anderen.

14.10 uur:          Zorg in de woongemeenschap, wat is er mogelijk?

Gabriëlle Verbeek, voorzitter LVGO en bestuurslid van woongemeenschap De Oosterburen in ‘s Hertogenbosch

Aan (grenzen aan) zorg wordt binnen woongemeenschappen op uiteenlopende wijze invulling gegeven. Welke vormen zijn er zoal bekend?

14.40 uur:          Pauze

15.00 uur:          Hoe werkt zorg in jouw woongemeenschap?

Uitwisseling waarin vragen centraal staan als: (Hoe) vraag je hulp?; Wat regel je samen aan hulp en zorg?; Waar ligt de grens?; Werk je samen met familie en zorgprofessionals?

16.15 uur:           Afronding

Rondleiding door de woongemeenschap. Mogelijkheid voor gezellig napraten tot 17.30 uur. Drankjes na afloop zijn voor eigen rekening.

INSCHRIJVEN HELAAS NIET MEER MOGELIJK