Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van OuderenSubscribe Now

ALV 2020

Algemene Ledenvergadering 2020

De LVGO bestaat in 2020 35 jaar. Daarom dit jaar een extra feestelijke Algemene Ledenvergadering (ALV) waarop alle leden weer van harte welkom zijn.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier. Graag tot ziens op 18 maart!

Datum: woensdag 18 maart 2020
Tijd: 10.30 uur – 16.45 uur (inloop vanaf 10.00 uur)
Locatie: Bartholomeusgasthuis, Lange Smeestraat 40, 3511 PZ Utrecht
Doelgroep: alle (individuele) leden van de LVGO
Toegang: gratis (excl. optionele lunch `a € 5,- )

Programma

Jubileum-jaarvergadering “Gemeenschappelijk Wonen heeft de toekomst!” (onder voorbehoud)

10.00 uur: Inloop met koffie

10.30 uur: Welkom door voorzitter Gabriëlle Verbeek

10.40 uur: LVGO 35 jaar en dat vieren wij!
Janny Koops, één van de oprichters van een eerste uur 50-plus woongroep, vertelt.

11.00 uur: Uitwisseling met elkaar in subgroepen 
Waar komt jouw woongemeenschap vandaan? Hoe is het begonnen? Wat zijn belangrijke gebeurtenissen geweest?

11.30 uur: Jaarvergadering

  1. verslag jaarvergadering 20 maart 2019
  2. verslag en secretarieel jaarverslag over 2019
  3. financieel jaarverslag 2019 en verslag kascommissie
  4. (her-)verkiezing bestuursleden en afscheid van Gerard Broeksteeg
  5. beleidsplan 2020-2023
  6. PR en Wijzer Wonen

13.00 uur: Lunch

14.00 uur: Gemeenschappelijk wonen heeft de toekomst! 

* Hoe staan woongemeenschappen ervoor? Opvallende uitkomsten uit het LVGO-ledenonderzoek, zomer 2019 – door Yolanda Stil, bestuur LVGO

* Trends op het gebied van gemeenschappelijk wonen in Nederland – door Yvonne Witter, werkzaam bij Platform Zorgsaamwonen

15.00 uur: koffie / thee

15.30 uur: Uitwisseling: wat is onze toekomst als woongemeenschap?
Elke woongemeenschap heeft een verleden en maakt plannen voor de toekomst. Waar wil je naar toe? Bespreking in subgroepen van eigen ervaringen en ideeën.

16.30 uur: Afronding