Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van OuderenSubscribe Now

De LVGO

De LVGO is een zelfstandige, onafhankelijke vereniging met als doel gemeenschappelijk wonen van 50plussers te bevorderen. Dit door het delen van kennis en belangenbehartiging van haar leden. LVGO-leden zijn (bewoners van) woongemeenschappen, (leden van) initiatiefgroepen die een woongemeenschap voorbereiden of zich daarop oriënteren, en andere geïnteresseerden.

Wat doet de LVGO?

  • zij ondersteunt bestaande en nieuwe wooninitiatieven van 50plussers;
  • zij brengt gemeenschappelijk wonen bij relevante organisaties en breed maatschappelijk onder de aandacht;
  • de LVGO werkt mee aan studies en publicaties;
  • de LVGO onderhoudt een relevant netwerk en bouwt dit verder uit. Zo blijft zij in gesprek met bijvoorbeeld de landelijke overheid, koepels van gemeenten en woningcorporaties;
  • via de website lvgo.nl, haar nieuwsbrief en het kwartaalblad Wijzer Wonen informeert zij leden en belangstellenden;
  • zij stimuleert het ontwikkelen en delen van kennis door het organiseren van themabijeenkomsten;
  • zij stelt informatie beschikbaar door het samenstellen van informatieve brochures en voorlichtingsmateriaal.

Wat doet de LVGO NIET?

De LVGO bemoeit zich niet met toewijzing of het verhuren van woningen. Woongroepen die lid zijn van de LVGO zijn allemaal verschillend en hanteren elk hun eigen toelatingsbeleid. Neem dus wanneer je geïnteresseerd bent in een woongroep te gaan wonen zelf rechtstreeks contact op met de betreffende woongroep. Contactgegevens van woongroepen aangesloten bij LVGO vind je hier.

LVGO staat voor Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen. Onder ‘ouderen’ verstaan we in dit verband alle personen van 50 jaar en ouder.