Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van OuderenSubscribe Now

De LVGO

LVGO staat voor “Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen ”. Onder ‘ouderen’ verstaan we in dit verband alle personen van 50 jaar en ouder.

De LVGO is een zelfstandige vereniging met als doelstelling het, in de meest ruime zin, bevorderen en ondersteunen van het gemeenschappelijk wonen van ouderen als een duidelijk te onderscheiden woonvorm. Begrippen als ‘zelfredzaamheid’ en ‘zelf-werkzaamheid’ zijn belangrijk in onze doelstelling en daarom hechten wij sterk aan het woordje ‘van’ in de naam van onze vereniging.

Hoe

Wij werken aan het bereiken van onze doelen door:

  • het bieden van ondersteuning aan groepen mensen die samen een woon-gemeenschap van ouderen willen opzetten, aan mensen die overwegen, of van plan zijn, om in zo’n woongemeenschap te gaan wonen, en aan mensen die al in een woongemeenschap van ouderen wonen;
  • het met raad en daad ondersteunen van besturen van woongroepen;
  • het breed onder de aandacht brengen van het wonen in woongemeenschappen van ouderen;
  • het bevorderen van en meewerken aan studie naar wonen van ouderen in woongemeenschappen en het uitgeven van publicaties over alle aspecten daarvan;
  • het aangaan en onderhouden van contacten met een breed scala van organisaties die van nut kunnen zijn bij het bereiken van onze doelstellingen;
  • het uitgeven van het vier maal per jaar verschijnende ledenblad “Wijzer Wonen”;
  • het onderhouden van een website die enerzijds dient als middel om onze doelstellingen naar buiten uit te dragen, anderzijds als communicatiemiddel binnen onze vereniging;
  • het opzetten en onderhouden van een organisatorische, financiële en administratieve structuur die ons moet ondersteunen bij het bereiken van de beschreven doelen.

Wat niet?

De LVGO bemoeit zich niet met toewijzing van woningen of zo. De LVGO is ook geen Woningnet of vergelijkbare organisatie. Woongroepen die lid zijn van de LVGO zijn allemaal verschillend en hanteren elk hun eigen toelatingsbeleid. Als u dus in een woongroep wil wonen (en u daar goed over heeft nagedacht) zult u zelf contact op moeten nemen met de betreffende woongroep. Contactgegevens van de woongroepen kunt u vinden via het woongroepen menu.