LVGO blogSubscribe Now

De LVGO site

Sedert de start van de huidige site is er veel veranderd. Wij hebben ervoor gekozen om onze website rechtstreeks te koppelen aan onze visie en doelstellingen. Niet meer een statische site met vaste gegevens, maar midden in onze organisatie. Aanhaken bij wat er in de vereniging gebeurt, aar ook bij wat er, rond het gemeenschappelijk wonen van ouderen, in de samenleving op dit gebied aan de hand is.

Daarnaast proberen we ook informatie te geven over onze lid-woongroepen, wat het gemeenschappelijk wonen van oudere precies inhoudt en dergelijke.

Daarom zult u ook regelmatig zien dat er wéér wat veranderd is op onze site. Dus: Houd ons in de gaten!