Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van OuderenSubscribe Now

Beleid en ontwikkelingen

13 november 2019

Oosterburen: van voetbalveld naar gemeenschappelijk woonproject

LVGO-voorzitter Gabriëlle Verbeek werd voor de website van Programma Langer Thuis van VWS geïnterviewd over haar ervaringen rond de totstandkoming van haar nieuwe ‘thuis’, Woongemeenschap Oosterburen  In Den Bosch. Gabriëlle: ‘Omdat ik zelf werkzaam ben in de zorg ben ik alert op eenzaamheid bij ouderen. Daardoor zag ik ook hoe belangrijk het is om op tijd te verhuizen naar een levensloopbestendig huis.’ Hier het artikel op de website van Langer Thuis.

Geïnteresseerd in het volledige verhaal van Gabriëlle? Lees de speciale LVGO-uitgave Op reis naar onze woongemeenschap.


19 oktober 2019

Hoogeveen loopt warm voor gemeenschappelijk wonen

Het zou zomaar kunnen dat Hoogeveen op korte termijn meerdere woongroepen kent. Het enthousiasme is groot, de vaart zit erin en de belangstelling is massaal. Initiatiefgroep Wonen-Plus Hoogeveen organiseerde een drukbezochte informatiebijeenkomst over gemeenschappelijk wonen.

Lees meer


29 september 2019

LVGO in overleg met landelijke overheid

De overheid wil vaart maken met gemeenschappelijk wonen van ouderen. Maar hoe kan zij de totstandkoming van woongemeenschappen te bevorderen? In september sprak het bestuur van de LVGO met ambtenaren van de ministeries Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken (BZ).

Lees meer


Prinsjesdag17 september 2019

Reactie LVGO op de troonrede 2019: Overheid, zie de toegevoegde waarde van gemeenschappelijk wonen 50plus

‘Gemeenschappelijk wonen voegt sociale waarde toe en geeft nieuwe oplossingen voor complexe sociale problematiek in de samenleving. We vinden het belangrijk dat de meerwaarde hiervan onderkend wordt en meer bekend wordt bij het publiek, de gemeenten en de woningcorporaties.’ Dit is één van de vijf aanbevelingen en handreikingen van de LVGO in reactie op de troonrede. Lees hier de volledige reactie.


5 augustus 2019

LVGO kritisch op wetsvoorstel huurmarkt:

‘Flexibilisering huurmarkt voor  woongemeenschappen senioren nog een stap verder te gaan.’

Minister Ollongren van BZK publiceerde onlangs een conceptwetsvoorstel met diverse maatregelen op de huurmarkt.  Hiermee wil zij de slagingskansen op de huurmarkt verbeteren, tijdelijke huurkorting mogelijk maken en hoge (midden)inkomens een huurprijs laten betalen die past bij de kwaliteit van de woning.

Als belangenbehartiger van woongemeenschappen van 50plus vindt de LVGO een meer flexibele insteek van de normen voor passend toewijzen zeer terecht. Echter, nog steeds veroorzaakt het beleid van passend toewijzen belangrijke problemen voor bestaande groepen in de huursector. De LVGO wil dan ook dat de woningcorporaties waaronder deze erkende groepen vallen de ruimte krijgen om woongemeenschappen te volgen in hun voordracht voor nieuwe bewoners. Dat betekent dat corporaties bij woongemeenschappen gebruik moeten kunnen maken van de vrije ruimte bij de toewijzing op basis van inkomen. Flexibiliteit is belangrijk en kan door het werken met een tweehurenbeleid. Hierbij wordt de hogere huur verlaagd als het inkomen laag is, onder de sociale huurgrens. En verhoogd als iemand een inkomen heeft boven de sociale huurgrens. Daarmee krijgen woongemeenschappen de broodnodige vrijheid om geschikte kandidaten toe te laten.
Lees de volledige reactie van het LVGO aan minister Ollongren hier.


16 april 2019

Reactie LVGO op stimuleringsregeling Wonen en Zorg

Op 15 april 2019 is een nieuwe stimuleringsregeling ingegaan voor woon(zorg)initiatieven voor senioren.  Op dit moment is het tamelijk lastig voor nieuwe groepen om op te starten. De overheid heeft nu een regeling waarmee initiatiefgroepen een deelfinanciering krijgen voor een haalbaarheidsonderzoek en procesbegeleiding. Ook helpt de regeling om garanties te krijgen bij het lenen van gelden voor koop van panden. Het bestuur van de LVGO is blij met de stimuleringsregeling voor initiatiefgroepen maar heeft nog enkele kritische punten en aanbevelingen ter versterking van de regeling.

Lees meer


25 februari 2019

Inkomensgrens voor sociale huur op de schop

Minister Ollengren heeft nieuwe ideeën voor de inkomensgrens voor sociale huurders. Je kunt daarover meer lezen in een reactie van De Woonbond. Omdat veel leden van woongemeenschappen van ouderen in sociale huurwoningen zitten kan dit nieuwe beleid, indien aanvaard door de landelijke politiek, grote gevolgen hebben voor de aanname van nieuwe leden als een huurwoning vrijkomt. Woongemeenschap De Doorzetters heeft daarom een brief naar de Woonbond gestuurd.

De LVGO heeft met de Woonbond afgesproken de ontwikkelingen nauwgezet te zullen gaan volgen.


december 2018

Persbericht LVGO over meerwaarde woongemeenschappen

Een sociaal netwerk is belangrijk, zeker voor ouderen. Maar helaas is zo’n netwerk niet vanzelfsprekend, aldus een recent rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Een woongemeenschap voorziet (gedeeltelijk) in de behoefte aan sociaal contact, elkaar helpen en ondersteunen. Om de meerwaarde van woongemeenschappen meer zichtbaar te maken, hebben we een persbericht gemaakt. Dat versturen we naar landelijke media, zoals de ANBO, Aedes en Omroep Max. Het kan zijn dat lokale en/of regionale media ook belangstelling hebben. Stuur dan, namens LVGO, dit persbericht gerust door!


Kamervragen en de reactie van de LVGO

Kamerlid Nijboer (PVDA) stelt goede vragen over de positie van woongemeenschappen. Hoe beoordeelt de minister de functie van seniorenwoongroepen? Deelt de minister dat deze een belangrijke sociale functie hebben? Moet de verloop van panden met deze groepen niet ten koste gaan van de woongroep? Is de minister bereid om woningcorporaties erop te wijzen dat zij bij verkoop het voortbestaan van seniorenwoningen en woongroepen dienen te waarborgen?

Wilt u weten hoe de minister heeft geantwoord? En wat de de LVGO daar van vindt? Lees dan het Persbericht.