Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van OuderenSubscribe Now

Bestuur

Het bestuur van de LVGO bestaat per 1 januari 2017 uit:

  • Gerard Broeksteeg, algemeen bestuurslid
  • Pietjan Siderius, penningmeester
  • Kandidaat bestuursleden: Gabriëlle Verbeek, Jaap Wiegers, Wim Kouwenhoven

De officiële benoeming van de nieuwe bestuursleden gebeurt statutair tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering (ALV). Dan kunnen we ook onze inschrijving bij de Kamer van Koophandel terzake aanpassen.

Over wat onze ambities inhouden willen we, als altijd, graag met u praten. Bel ons telefoonnummer 0308200965 (vragen naar de secretaris) of gebruik het contactformulier op deze site.