Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van OuderenSubscribe Now

Welkom!

Door  de bomen…

Regelmatig zien we als LVGO allerlei prachtige nieuwe initiatieven langs komen. Initiatieven die beogen het hoofd te bieden aan de problemen die ontstaan wanneer we ouder worden en zo lang mogelijk zelfstandig willen / moeten blijven wonen. Het lijkt alsof beleidsmakers door de nieuwe bomen van die opzichzelf prachtige initiatieven, het zicht hebben verloren op het bos wat er al jaren is (dit jaar al 33 jaar!).

Het gemeenschappelijk wonen van ouderen, verenigd in de LVGO, is nog steeds groeiend, de laatste jaren meer dan ooit. Wij merken dagelijks dat de belangstelling voor onze woonvorm hand over hand toeneemt. Aan de andere kant wordt het gemeenschappelijk wonen, als gevolg van het nieuwe door de overheid opgelegde toewijzingsbeleid, voor mensen die afhankelijk zijn van sociale huur steeds onbereikbaarder. Dat moet stoppen vinden wij! Gemeenschappelijk wonen van ouderen moet, gezien het maatschappelijk belang, voor iedereen (ongeacht inkomen e.d.) toegankelijk blijven. Daarom hebben we een persbericht het licht doen zien met onderstaand motto:

Verbreed de huurgrenzen, geef woongroepen van senioren ruim baan!

Lees hier het persbericht. 


Jaarvergadering / Algemene Ledenvergadering LVGO

alv_lvgoHeeft u zich al aangemeld voor onze jaarvergadering/ALV op woensdag 1 maart a.s.? Dat kan nog tot 22 februari.
Niet vergeten dus!

  • Aanmelding is verplicht.
    Toegankelijk voor de besturen van de aangesloten woongroepen, bewoners van die groepen, leden van initiatiefgroepen en individuele leden.
  • Bij de ALV horen ook vergaderstukken met agenda en verdere informatie. Die vindt u in de extra editie van ons ledenblad Wijzer Wonen die begin februari verschijnt.

GDO Den Haag en de LVGO

gdo-welkomDe LVGO en GDO Den Haag zijn een goede samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Dat betekent onder andere dat de bij GDO aangesloten woongroepen ook vindbaar zijn via de LVGO website. Hij heten de GDO leden van harte welkom!


Op deze LVGO website vindt u van alles over het gemeenschappelijk wonen van ouderen, over activiteiten van vereniging en bestuur. Maar er is nog veel meer te vinden. Kijkt u rustig rond! Wanneer u op deze site niet aantreft wat u zoekt kunt u op verschillende manieren contact met ons opnemen.