Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van OuderenSubscribe Now

Welkom!

Aedes VNG en Woonbond_WEB

STOP DE BELASTING OP SOCIALE HUUR

Dat is het motto van een actie die de Nederlandse Woonbond, Aedes (koepel van woningcorporaties) en de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) samen hebben gelanceerd. In 2013 is de verhuurderheffing (daar gaat het over) ingevoerd, een belasting op de verhuur van sociale huurwoningen. Volgens Aedes, de VNG en de Woonbond is die heffing niet te rechtvaardigen. *)

Wij, de LVGO zijn het daarmee volledig eens en ondersteunen die actie van harte. Waarom? Domweg omdat wij als belangenorganisatie óók last hebben van de effecten van de verhuurderheffing. Waar die last uit bestaat ligt voor de hand, maar we geven toch twee voorbeelden:

  • Lang niet al onze leden kunnen genieten van een riant inkomen. Door de almaar stijgende huren aan de ene kant, en de al jaren ‘ingevroren’ pensioenen aan de andere kant, dalen per saldo onze besteedbare inkomens. Dit tegen de trend van de welvaartsstijging in. De aangescherpte toewijzingsregels voor sociale huurwoningen maken dat het ook voor mensen die in woongroepen (willen) wonen steeds moeilijker wordt om dat te gaan doen of te blijven doen.
  • Steeds meer mensen willen graag (om allerlei redenen) in een woongroep wonen of er zelf met een aantal mensen eentje oprichten. Dat is een ingewikkelde klus, en dat doe je dus niet even op een achternamiddag… Mensen met geld vinden dikwijls wel oplossingen, maar als je moet rondkomen van een gezinsinkomen van zo’n 30.000 euro per jaar, ben je aangewezen op sociale huur en heb je, bij het ontwikkelen van een woonproject ondersteuning van instanties als gemeenten en (vooral) woningcorporaties nodig. En die hebben, op hun beurt, óók last van de verhuurderheffing. Ze zijn daardoor minder snel bereid om mee te helpen met het ontwikkelen van projecten die iets meer inhouden dan een “gewoon” woongebouw.

*) Er is door COELO (Centrum Onderzoek Economie Lagere Overheden, RU Groningen) onderzoek gedaan naar de effecten van de verhuurderheffing. De conclusies zijn glashelder; die heffing moet gewoon van tafel! Bekijk hier het rapport erover.

De Woonbond heeft een pamflet gemaakt over de actie. En wat doet de LVGO? Vanuit het gezegde ‘eendracht maakt macht’ sluiten wij ons van harte aan bij deze actie. Wat ú kan doen? Help de LVGO om een nóg sterkere organisatie te vormen. Sluit u aan en word lid!


Op deze LVGO website vindt u van alles over het gemeenschappelijk wonen van ouderen, over activiteiten van vereniging en bestuur. Maar er is nog veel meer te vinden. Kijkt u rustig rond! Wanneer u op deze site niet aantreft wat u zoekt kunt u op verschillende manieren contact met ons opnemen.