Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van OuderenSubscribe Now

Welkom!

Statement

Als bekend ondervinden onze lid-woongemeenschappen met sociale huurwoningen momenteel grote problemen bij de toewijzing van vrijkomende woningen. Dat wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de verhuurderheffing die de woningcorporaties en particuliere verhuurders moeten betalen. Samen met andere maatschappelijke organisaties heeft de LVGO een ‘statement’ geformuleerd waarin we beleidsmakers en vooral de politieke partijen oproepen om zich -vóór en na de verkiezingen- sterk te maken voor het afschaffen van de verhuurderheffing en te zorgen voor een socialer huurbeleid.

Dit zijn de deelnemende organisaties:
En hier staat de volledige tekst van het statement.


Door  de bomen…

Regelmatig zien we als LVGO allerlei prachtige nieuwe initiatieven langs komen. Initiatieven die beogen het hoofd te bieden aan de problemen die ontstaan wanneer we ouder worden en zo lang mogelijk zelfstandig willen / moeten blijven wonen. Het lijkt alsof beleidsmakers door de nieuwe bomen van die opzichzelf prachtige initiatieven, het zicht hebben verloren op het bos wat er al jaren is (dit jaar al 33 jaar!).

Het gemeenschappelijk wonen van ouderen, waarvoor de LVGO landelijk belangenbehartiger is, groeit nog steeds, de laatste jaren meer dan ooit. Wij merken dagelijks dat de belangstelling voor onze woonvorm hand over hand toeneemt. Aan de andere kant wordt het gemeenschappelijk wonen, als gevolg van het nieuwe door de overheid opgelegde toewijzingsbeleid, voor mensen die afhankelijk zijn van sociale huur steeds onbereikbaarder. Dat moet stoppen vinden wij! Gemeenschappelijk wonen van ouderen moet, gezien het maatschappelijk belang, voor iedereen (ongeacht inkomen e.d.) toegankelijk blijven. Daarom hebben we een persbericht het licht doen zien met onderstaand motto:

Verbreed de huurgrenzen, geef woongroepen van senioren ruim baan!

Lees hier het persbericht. 


Op deze LVGO website vindt u van alles over het gemeenschappelijk wonen van ouderen, over activiteiten van vereniging en bestuur. Maar er is nog veel meer te vinden. Kijkt u rustig rond! Wanneer u op deze site niet aantreft wat u zoekt kunt u op verschillende manieren contact met ons opnemen.